icon

Winkeldiefstal door eigen personeel

Diefstal door eigen personeel komt in de detailhandel vaak voor. Onlangs zijn er weer twee uitspraken gepubliceerd over winkelmedewerkers die op staande voet zijn ontslagen wegens het zich toe-eigenen van producten van de werkgever.

Toe-eigenen T-shirt

De eerste uitspraak is van het Hof Arnhem-Leeuwarden. Deze uitspraak ging over een werkgever die bij een tassencontrole aan het einde van een werkdag in de tas van een werkneemster twee T-shirts zonder prijskaartje aantrof. Slechts één van de twee T-shirts was door de werkneemster afgerekend. De werkneemster is op staande voet ontslagen.

Tijdens de gerechtelijke procedure voerde de werkneemster onder andere aan dat zij als gevolg van haar psychische en medische gesteldheid (zonder dat zij het door had) het T-shirt in haar tas had gestopt. Het hof achtte dit echter onvoldoende onderbouwd en oordeelde dat het ontslag op staande voet terecht was gegeven. Het hof nam hier onder andere bij in aanmerking dat in het bedrijfsreglement was opgenomen dat bij winkeldiefstal ontslag op staande voet zou volgen en dat altijd een consequent ontslagbeleid in geval van diefstal was gevoerd.

Toe-eigenen gratis verzorgingscrème

De tweede uitspraak is van de Rechtbank Rotterdam. Deze uitspraak ging over een verkoopmedewerkster die tijdens haar werk achter de kassa een (test)verzorgingscrème had open gemaakt en gebruikt. Deze tester werd gratis meegegeven aan klanten die meer dan € 10,- in de winkel hadden besteed.

De werkneemster heeft door de tester te gebruiken in strijd gehandeld met de gedragsregels van de werkgever. In de gedragsregels stond onder andere dat gratis artikelen niet mochten worden meegenomen als niet aan de actievoorwaarden was voldaan. Deed een werknemer dat toch, dan werd dit volgens de gedragsregels aangemerkt als diefstal en diefstal zou een dringende reden voor een ontslag op staande voet opleveren. De werkneemster was bekend met zowel de inhoud van deze gedragsregels als het belang dat de werkgever hechtte aan de strikte naleving daarvan. Het had de werkneemster daarom voldoende duidelijk moeten zijn dat het niet was toegestaan om zich zonder gegronde reden gratis producten toe te eigenen. Nu de werkgever een te respecteren belang had bij de strike naleving van haar gedragsregels, kwam de rechtbank tot het oordeel dat het ontslag op staande voet terecht was gegeven.

Alle omstandigheden van het geval

Niet altijd is even duidelijk of bepaald (grensoverschrijdend) gedrag een ontslag op staande voet kan rechtvaardigen. Dit kan per situatie verschillen, omdat alle omstandigheden van het geval (waaronder de persoonlijke omstandigheden van de werknemer) hierbij een rol spelen. Als bijvoorbeeld in de situatie die leidde tot de tweede uitspraak het gebruik van testers door werknemers al jaar en dag binnen het bedrijf zou zijn gedoogd, zou een ontslag op staande voet niet gauw gerechtvaardigd zijn geweest.

Als zou kunnen worden getwijfeld of bepaald gedrag is toegestaan binnen een bedrijf en een werkgever dat gedrag niet wil tolereren, is het van belang dit de werknemers (bijvoorbeeld via een bedrijfsreglement) duidelijk te maken en daarbij ook aan te geven welke sancties zullen volgen bij overtreding van de gedragsregels. Als vervolgens tevens een consequent sanctiebeleid wordt gevoerd, zal dit zwaar meewegen in de afweging of een ontslag op staande voet gerechtvaardigd is.

Is een werknemer over de schreef gegaan en wilt u daarover worden geadviseerd? Neem dan gerust contact met ons op.


Jolien Kraaijvanger is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Winkeldiefstal door eigen personeel

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief