icon

Pluraliteit van schuldeisers bij faillissementsaanvraag

Wanneer een debiteur niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, kan de schuldeiser er voor kiezen om zijn faillissement aan te vragen. Voorwaarde voor een succesvolle faillissementsaanvraag is dat de debiteur in een toestand verkeert waarin hij is opgehouden te betalen. Hiertoe moet de schuldeiser feiten en omstandigheden aanvoeren die (summierlijk) aantonen dat hij niet meer betaalt. Verder moet er sprake zijn van pluraliteit van schuldeisers. De schuldeiser moet naast zijn eigen vorderingsrecht (summierlijk) aantonen dat er ten minste nog één andere vordering onbetaald wordt gelaten, de zogenoemde steunvordering.

In een recente zaak die voorlag bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden ging het kort gezegd om de vraag of er sprake was van pluraliteit van schuldeisers. De debiteur betwistte dit en had daarom hoger beroep ingesteld tegen zijn faillietverklaring. Kort gezegd waren de volgende omstandigheden van belang:

  • de steunvordering was inmiddels door derden voldaan; en
  • kort voor de behandeling van het hoger beroep had de schuldeiser een deel van zijn vordering gecedeerd, waardoor er een andere zelfstandige vordering was ontstaan op de debiteur.

De vraag was of er, bovenstaande omstandigheden in aanmerking nemende, nog sprake was van pluraliteit van schuldeisers. De debiteur vond van niet; zijn steunvordering was immers betaald. De schuldeiser vond van wel; door de cessie blijft er sprake van pluraliteit van schuldeisers en bovendien is het voldoen van een steunvordering na de uitspraak op het verzet een onaanvaardbare doorbreking van de paritas creditorum (gelijkheid van schuldeisers).

Het Gerechtshof oordeelt dat het derden in beginsel vrij staat hangende een procedure tot faillietverklaring steunvorderingen te voldoen. Dat levert geen doorbreking op van de paritas creditorum, ook niet indien de vordering van de aanvrager van het faillissement onbetaald blijft of daarvoor geen zekerheid is gesteld. De paritas creditorum ziet immers slechts op de gelijke behandeling waarop schuldeisers aanspraak hebben bij de voldoening van hun vorderingen uit (de opbrengst van) de goederen van de schuldenaar.

Voorts oordeelt het Gerechtshof dat de cessie van de vordering niet tot het oordeel kan leiden dat er sprake is van pluraliteit van schuldeisers. Indien een gedeelte van de vordering wordt gecedeerd met het oog op het indienen van een faillissementsverzoek kan dit niet leiden tot het aannemen van pluraliteit van schuldeisers.

Nu de vereiste pluraliteit van schuldeisers is komen te ontbreken dient het faillissement van de debiteur te worden vernietigd. Wel wordt hij, omdat het faillissement terecht is aangevraagd en de steunvordering pas hangende het hoger beroep is voldaan, veroordeeld in de kosten van zowel het faillissementsverzoek als verzet en hoger beroep.


Eveline Hoekstra is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bedrijven in moeilijkheden.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Pluraliteit van schuldeisers bij faillissementsaanvraag

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief