icon

Supermarkt aansprakelijk voor schade uitgegleden werknemer?

Een aantal jaren geleden had een klant een pot wortelen en erwten laten vallen bij de kassa van een supermarkt. Dit werd door een werkneemster van de winkel schoongemaakt.
Niet veel later zat de werkdag van deze werkneemster erop en wilde zij bij de kassa artikelen voor eigen gebruik afrekenen. Zij gleed vervolgens uit over de net door haar gedweilde vloer en een verdwaald stukje groente.

De werkneemster stelde de supermarkt aansprakelijk. Zij stelde dat deze haar zorgplicht als werkgever niet was nagekomen, de opstal niet voldeed aan de eisen die men daar in de gegeven opstandigheden aan mag stellen en tot slot dat de supermarkt onrechtmatig jegens haar zou hebben gehandeld doordat ze een gevaarzettende situatie zou hebben gecreëerd.

Werkgeversaansprakelijkheid

De kantonrechter Den Haag was het niet met de werkneemster eens, zoals blijkt uit een onlangs gepubliceerde uitspraak. De kantonrechter was van oordeel dat de winkel niet als werkgever kon worden aangesproken, omdat het ongeval niet had plaatsgevonden in de uitoefening van de werkzaamheden. De werkneemster bevond zich op het moment van het ongeval immers als klant en niet als werknemer in het filiaal van de supermarkt.

Daarbij merkte de kantonrechter op dat als hij tot het oordeel zou zijn gekomen dat het ongeluk wel in de uitoefening van de werkzaamheden zou hebben plaatsgevonden, de werkgever ook niet aansprakelijk zou zijn geweest, deze had immers voldaan aan haar plicht te zorgen voor een veilige werkomgeving.

Aansprakelijkheid op andere gronden

Ook was de supermarkt buiten haar hoedanigheid van werkgever niet aansprakelijk voor de door de werkneemster geleden schade. De kantonrechter overweegt – in lijn met eerdere uitspraken – dat het een feit van algemene bekendheid is dat een supermarktvloer niet steeds volledig schoon en vrij van groente(resten) is. Daarvoor hoefde dus niet apart (met bijvoorbeeld waarschuwingsborden) te worden gewaarschuwd. Daarnaast oordeelde de kantonrechter dat van onrechtmatig handelen ook geen sprake was.

De supermarkt was dus niet aansprakelijk voor – zoals de kantonrechter dat mooi verwoordde – deze ongelukkige samenloop van omstandigheden.

Wilt u advies over een werknemer die u aansprakelijk houdt voor schade, al dan niet opgelopen op het werk? Neem dan gerust contact met ons op.


Jolien Kraaijvanger is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Supermarkt aansprakelijk voor schade uitgegleden werknemer?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief