icon

Aanzegplicht ook per e-mail?

De aanzegplicht

Huurovereenkomsten van zelfstandige woonruimte die na 1 juli 2016 zijn ingegaan voor een duur van 2 jaar of korter, eindigen op grond van artikel 7:271 jo 7:228 BW van rechtswege, mits de verhuurder niet eerder dan drie maanden maar uiterlijk een maand voordat de overeengekomen bepaalde tijd is verstreken, de huurder over de dag waarop die huur verstrijkt schriftelijk informeert. Komt de verhuurder deze ‘aanzegplicht’ niet na, dan heeft dit tot gevolg dat de huurovereenkomst van rechtswege voor onbepaalde tijd wordt verlengd. Beëindiging van de huur is dan alleen nog mogelijk door opzegging op de in artikel 7:274 BW limitatief opgesomde gronden, en uiteraard door ontbinding in geval de huurder tekort schiet in de nakoming van de overeenkomst. Deze regeling is ook van toepassing op huurovereenkomsten van onzelfstandige woonruimte die voor de duur van vijf jaar of korter zijn aangegaan.

Wil je voorkomen dat de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt verlengd, dan is het van belang dat de aanzegging tijdig en op de juiste wijze wordt gedaan. Zoals voorgeschreven in artikel 7:271 BW moet de mededeling dat de huurovereenkomst van rechtswege eindigt schriftelijk worden gedaan. De mededeling hoeft dus niet – zoals het geval is bij opzegging – bij exploot of bij aangetekende brief te geschieden.

Schriftelijke kennisgeving

Met betrekking tot een schriftelijke verklaring geldt als uitgangspunt dat deze de geadresseerde heeft bereikt als zij door hem is ontvangen (artikel 3:37 BW). Indien de ontvangst van de verklaring wordt betwist, ligt de stelplicht en bewijslast op de afzender dat de verklaring door hem is verzonden naar een adres waarvan hij redelijkerwijs mocht aannemen dat de geadresseerde aldaar door hem kon worden bereikt. De Hoge Raad heeft in 2013 bepaald dat een e������������������������mailadres waarvan de afzender op grond van verklaringen of gedragingen van de geadresseerde mocht aannemen dat de verklaring aldaar door de ontvanger kon worden bereikt ook als geldig adres kan worden aangemerkt.

Op 20 september 2017 heeft de rechtbank Midden-Nederland zich moeten buigen over de vraag of een per e-mail verzonden kennisgeving dat de huurovereenkomst op de afgesproken datum van rechtswege eindigt werking heeft gehad. De huurder betwiste de ontvangst van de e-mail en voerde daartoe aan dat de e-mail wellicht in de map ongewenste e-mail terecht was gekomen, die automatisch wordt geleegd, zodat zij geen kennis had genomen van dit bericht. Het was daarom aan verhuurder om te bewijzen dat de huurder de e-mail had ontvangen.

Wil je de aanzegging dat de huurovereenkomst op de afgesproken datum van rechtswege eindigt per e-mail doen, dan raden wij aan de huurder te vragen de ontvangst van de e-mail te bevestigen zodat er later geen discussie kan ontstaan of de huurder de aanzegging daadwerkelijk heeft ontvangen. Als de huurder de ontvangst van de e-mail niet bevestigt is het raadzaam de aanzegging ook nog per aangetekende brief aan de huurder te verzenden.


Anna Zijlstra is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied huurrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Aanzegplicht ook per e-mail?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief