icon

Wijzigingen transitievergoeding

De maximale hoogte van de transitievergoeding gaat in 2018 van € 77.000,- naar € 79.000,-. Als het jaarsalaris van een werknemer hoger is dan dit maximumbedrag, blijft het jaarsalaris als maximum gelden.

Het bovengenoemde is niet het enige dat zal wijzigen ten aanzien van de transitievergoeding. In het regeerakkoord is immers ook een aantal wijzigingen aangekondigd.

Zo kondigt het regeerakkoord aan dat een werknemer – in plaats van na twee jaar – vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst recht zal hebben op een transitievergoeding en zal een werknemer per dienstjaar 1/3 maandsalaris vergoeding opbouwen. Na het tiende dienstjaar zal geen versnelde opbouw meer plaatsvinden (thans nog ½ maandsalaris per jaar). Tot 2020 blijft wel gelden dat werknemers van 50 jaar of ouder die ten minste 10 jaar in dienst zijn 1 maandsalaris per jaar opbouwen (tenzij sprake is van een werkgever met minder dan 25 werknemers).

Verder wordt de mogelijkheid om scholingskosten in mindering te brengen op de transitievergoeding verruimd, zal geen transitievergoeding verschuldigd zijn bij ontslag om bedrijfseconomische redenen als een cao-regeling van toepassing is en zal – zoals al eerder aangekondigd – werkgevers worden gecompenseerd voor het betalen van een transitievergoeding aan langdurig arbeidsongeschikte werknemers.

Het is nog onbekend wanneer deze wijzigingen worden doorgevoerd. De inwerkingtreding van de wet om werkgevers te compenseren voor het betalen van een transitievergoeding aan langdurig arbeidsongeschikte werknemers staat vooralsnog gepland voor 1 januari 2019.

We zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.


Jolien Kraaijvanger is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Wijzigingen transitievergoeding

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief