icon

Subsidie speur- en ontwikkelingswerk (S&O) voor ontwikkeling programmatuur nader belicht

Met het geven van subsidies voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O) stimuleert de Minister van Economische Zaken Nederlandse ondernemers om meer te innoveren. Worden de werkzaamheden als speur- en ontwikkelingswerk aangemerkt, dan verstrekt de Minister een S&O-verklaring. Voor subsidiering komen in aanmerking ontwikkelingsprojecten en technisch-wetenschappelijk onderzoek.

Veel S&O-verklaringen worden aangevraagd voor de ontwikkeling van (onderdelen van) programmatuur. Om als S&O-werk te worden aangemerkt, geldt dat de ontwikkeling voor het bedrijf technisch nieuw moet zijn en alleen de eigen programmeerwerkzaamheden die direct en uitsluitend gericht zijn op speur- en ontwikkelingswerk zijn subsidiabel. Dat houdt onder meer in dat ondernemingen de concrete technische knelpunten in het ontwikkelen van softwareprogrammatuur zelf moeten oplossen aan de hand van technisch nieuwe principes of technieken.

Dit betekent echter niet dat ondernemingen al hun programmeerwerk ook daadwerkelijk altijd zelf moeten uitvoeren. Volgens de NS-zaak en de Prepare-uitspraak mag het feitelijke programmeren ofwel coderen ook worden uitbesteed aan derden. Een programmeur kan namelijk op basis van een gedetailleerd ontwerp een stuk software bouwen, zonder zelf technische knelpunten hoeven op te lossen. Het gaat er om dat de onderneming de wezenlijke programmeertechnische knelpunten zelf ter hand neemt. Als die knelpunten zelf worden opgelost in de fase voorafgaand aan het programmeren, in het ontwerp en de testfase, dan mag dat.

Blijft overeind dat de onderneming nog wel moet aantonen welk concreet technisch knelpunt zij in de ontwikkeling van technisch nieuwe (onderdelen) van programmatuur in die voorafgaande fase aan het oplossen is. Deze situatie speelt een rol in de recente KPN-uitspraak. In die zaak is geoordeeld dat de onderneming daar niet is geslaagd, want het (gedetailleerd) opstellen van specificaties en het testen van de opgeleverde software is onvoldoende om als S&O te worden aangemerkt.

Het komt er dus op neer dat het feitelijk programmeren mag worden uitbesteed, mits de ondernemer zelf technische knelpunten oplost, en niet iedere ontwikkeling van software laat zich maar aanmerken als speur- en ontwikkelingswerk. Technische nieuwheid vormt het sleutelbegrip. In de jaarlijks uitgebrachte WBSO-Handleidingen legt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland uit wat daaronder moet worden verstaan, maar helaas kan de praktijk daar echter niet altijd even goed mee uit de voeten. Dossiers kunnen tamelijk casuïstisch en daarmee kan het lastig inschatten zijn of werkzaamheden daadwerkelijk onder de juridische definitie van speur- en ontwikkelingswerk vallen. Twijfelt u of uw werkzaamheden S&O-waardig zijn? Neem dan gerust contact met ons op.


Claudia Koenen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Subsidie speur- en ontwikkelingswerk (S&O) voor ontwikkeling programmatuur nader belicht

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief