icon

Relativiteit en een goed ondernemersklimaat

Een wokrestaurant vreest voor daling van zijn omzet als gevolg van de komst van een nieuw bowlingscentrum op 300 meter afstand. Het bowlingcentrum voorziet naast een bowlingbaan, namelijk ook in horeca.

Omgevingsvergunning

Het bowlingcentrum is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom een omgevingsvergunning verleend voor het afwijken van het bestemmingsplan op grond van artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3 Wabo. Het college van burgemeester en wethouders kan deze vergunning slechts verlenen indien dit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. Het wokrestaurant wil uiteraard dat deze omgevingsvergunning wordt vernietigd, zodat zij geen last zal ondervinden van concurrentie van het bowlingcentrum.

Het relativiteitsvereiste

In beroep bij de rechtbank voert het wokrestaurant daarom aan dat de verlening van de omgevingsvergunning in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. De rechtbank overweegt als gevolg hiervan dat artikel 8:69a van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) in de weg staat aan vernietiging van het bestreden besluit wegens strijd met een goede ruimtelijke ordening, omdat dit stuit op het relativiteitsvereiste. Dit relativiteitsvereiste uit artikel 8:69a Awb houdt in dat een rechter een bestreden besluit niet kan vernietigen wanneer de geschonden norm kennelijk niet strekt tot bescherming van de belangen van degene die de norm inroept. De rechtbank oordeelde in dit geval dat de goede ruimtelijke ordening uit artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3 Wabo niet strekt tot bescherming van de concurrentiebelangen van het wokrestaurant. De rechtbank laat hierom een inhoudelijke bespreking van het beroep achterwege.

Een goed ondernemersklimaat

In hoger beroep betoogt het wokrestaurant dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat het relativiteitsvereiste in de weg staat aan vernietiging van de omgevingsvergunning. Zij wijzen erop dat zij in bezwaar en beroep, naast hun economische belangen, ook het behoud van een goed woon- en leefklimaat, in het bijzonder een goed ondernemersklimaat, hebben aangevoerd.

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling) verwijst in haar uitspraak van 20 september 2017 vervolgens naar eerdere uitspraken (uitspraak van 20 januari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:106, uitspraak van 3 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1192 en uitspraak van 24 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1374) waarin zij heeft overwogen dat het belang van een goede ruimtelijke ordening ook inhoudt het behouden en herstellen van een uit ruimtelijk oogpunt goed ondernemersklimaat.

Vervolgens concludeert de Afdeling dat het niet op voorhand is uitgesloten dat de realisering van het bowlingcentrum, gelet op de voorziene horeca, zal leiden tot bijvoorbeeld een vermindering van het aantal klanten en een daling van de omzet voor het wokrestaurant. Het bowlingcentrum kan dus een negatieve invloed hebben op het ondernemersklimaat van het wokrestaurant. De rechtbank heeft volgens de Afdeling daarom ten onrechte overwogen dat het relativiteitsvereiste in dit geval in de weg staat aan vernietiging van de omgevingsvergunning.

Conclusie

Indien u bang bent voor concurrentie en u op komt tegen een besluit dat moet voldoen aan het vereiste van een goede ruimtelijke ordening, kunt u een beroep doen op een goed ondernemersklimaat. Helaas voor het wokrestaurant heeft dit uiteindelijk niet mogen baten, het hoger beroep werd, ondanks een inhoudelijke bespreking van de beroepsgrond, ongegrond verklaard.


Nicky Loekemeijer is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied omgevingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Relativiteit en een goed ondernemersklimaat

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief