icon

Eerste boete wegens leegstaande woning in Amsterdam

Wethouder Ivens van de gemeente Amsterdam heeft voor het eerst een boete uitgedeeld aan een huiseigenaar die zijn woning in de binnenstad langdurig leeg liet staan. Van leegstand is sprake als een woning, kantoorgebouw of gedeelte daarvan niet door een huurder of andere gebruiker feitelijk wordt gebruikt. Wat is de juridishce achtergrond hiervan en waarop is die boete gebaseerd?

Leegstandverordening

De Leegstandwet geeft een samenhangend instrumentarium om leegstand te bestrijden. Om dit te kunnen effectueren, is het nodig dat de gemeente een leegstandverordening opstelt. De gemeente Amsterdam heeft dat inderdaad gedaan. Volgens de wethouder is leegstand ontoelaatbaar wegens het grote woningtekort in Amsterdam. Het doel dat het college van B&W beoogt met de verordening is het ‘voorkomen dat delen van straten leeg komen te staan, omdat speculanten geen zin hebben in de rompslomp rondom de verhuur’. Staat een woning (of een in de verordening aangewezen kantoorpand) nu langer dan 12 maanden leeg zonder dat dit is gemeld bij het college van B&W, dan kan worden opgetreden.

Juridisch kader

De leegstandverordening van de gemeente Amsterdam regelt dat een huiseigenaar verplicht is een melding te doen bij het college van B&W indien de leegstand van een woning (of één van de in deze verordening aangewezen kantoorgebouwen) langer duurt dan 6 maanden. Het college van B&W gaat vervolgens binnen 3 maanden in overleg met de eigenaar over het gebruik.

Na het overleg kan het college van B&W een leegstandbeschikking vaststellen. Daarin wordt bepaald of de woning, dan wel een gedeelte daarvan, nog geschikt is voor gebruik. Is dat inderdaad het geval, dan kan het college na meer dan 12 maanden leegstand aan de eigenaar een gebruiker voordragen. De eigenaar is vervolgens verplicht om aan die gebruiker een overeenkomst tot ingebruikname van de woning aan te bieden.

Boete

Bij overtreding van de meldingsplicht kan het college van B&W een bestuurlijke boete opleggen aan de eigenaar van de woning. Deze boete gaat je niet in de koude kleren zitten. Deze kan namelijk (maximaal) €7.500,- bedragen.

Het uiteindelijke bedrag dat een eigenaar moet betalen kan echter nog hoger uitvallen. De eerste boete die is uitgedeeld door het college van B&W bedroeg €5.000,-. Indien de eigenaar dan nog geen melding doet van de leegstand, volgt er nog een dwangsom van €10.000,-. Omdat de combinatie van een boete (punitieve sanctie) met een last onder dwangsom (herstelsanctie) is toegestaan, kan het bedrag dus zelfs nog oplopen.

Uit een interview met wethouder Ivens blijkt dat de boetes vaker zullen worden opgelegd: ‘Dat verwacht ik wel. Als de tientallen leegstaande woningen die wij al hebben gevonden zonder melding leeg blijven staan, dan volgen er zeker meer boetes. Dit is de eerste, dit is het begin.'

Heeft u dus een leegstaande woning in Amsterdam die al langer dan 6 maanden leeg staat? Zorg dan dat u snel de vereiste melding doet. Wij kunnen daar uiteraard mee helpen.


Nicky Loekemeijer is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vastgoed.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Eerste boete wegens leegstaande woning in Amsterdam

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief