icon

Invoering omgevingswet uitgesteld

Aanvankelijk werd 1 januari 2018 als ingangsdatum voor de Omgevingswet aangehouden. Deze datum is in de loop der tijd verschoven naar eind 2018 en vervolgens 1 juli 2019. Tijdens een debat met de Eerste Kamer op 30 mei 2017 heeft Minister Schultz van Haegen van infrastructuur en milieu aangekondigd dat ze nog eens goed naar de planning van de inwerkingtreding van de Omgevingswet zal kijken. Deze aankondiging is bevestigd in de brief aan de Tweede Kamer van 5 juli 2017 en het interview met Binnenlands Bestuur. In het interview met Binnenlands Bestuur verwijst Schultz van Haegen naar de zorgvuldige totstandkoming van de Omgevingswet, ministeriële regelingen en aanvullingswetten, waardoor de ingangsdatum per 1 juli 2019 ook niet zal worden gehaald. Meer informatie over de ingangsdatum zal deze zomer worden vrijgegeven.

Omgevingswet
In het kader van vereenvoudiging van het omgevingsrecht en meer ruimte voor lokaal maatwerk is in maart 2016 de Omgevingswet door de Eerste kamer aangenomen en gepubliceerd in het Staatsblad. De Omgevingswet is een bundeling van 26 wetten over de fysieke leefomgeving en gaat uit van een zestal kerninstrumenten: de omgevingsvisie, het programma, het omgevingsplan/de provinciale en waterschapsverordening, de algemene regels voor activiteiten in de leefomgeving, het projectbesluit en de omgevingsvergunning.


Dominique de Haas is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vastgoed.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Invoering omgevingswet uitgesteld

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief