icon

Ziekteperiode geen invloed op hoogte WW-uitkering

Stelt u zich eens voor, een werkgever en een zieke werknemer zijn het er over eens dat zij middels een vaststellingsovereenkomst afscheid van elkaar willen nemen. Zij spreken af dat de arbeidsovereenkomst zal eindigen nadat de werknemer hersteld is (gemeld), zodat de werknemer een WW-uitkering kan aanvragen. Vervolgens wordt de WW-uitkering toegekend. Deze blijkt echter lager te zijn dan verwacht.

De uitkering is lager dan verwacht, omdat voor de berekening van de hoogte van de WW-uitkering is gekeken naar het salaris dat de werknemer in het jaar vóór het eindigen van de arbeidsovereenkomst heeft ontvangen. Sinds 1 juli 2015 werd hierbij geen rekening meer gehouden met het feit dat de werknemer wegens ziekte in dat jaar wellicht niet zijn volledige salaris had ontvangen. Dit had tot gevolg dat de WW-uitkering van deze zieke werknemer op een lager bedrag werd vastgesteld dan als hij gedurende het refertejaar niet ziek zou zijn geweest.

Situatie vóór 1 juli 2015

Vóór 1 juli 2015 regelde het zgn. Dagloonbesluit dat als een werknemer in het refertejaar vanwege ziekte een lager salaris had ontvangen, voor het vaststellen van de hoogte van de WW-uitkering werd gekeken naar het loon dat de werknemer vóór zijn ziekte ontving. De WW-uitkering werd dus altijd gebaseerd op 100% van het salaris.

Situatie met ingang van 1 juli 2015

Per 1 juli 2015 is het Dagloonbesluit gewijzigd. Niet langer werd het refertejaar verlengd, indien in dat jaar minder loon was ontvangen wegens (een periode van) ziekte. Werknemers die in het refertejaar ziek waren geweest, kregen hierdoor een lagere WW-uitkering dan zij hadden gehad als zij in dat jaar niet ziek waren geweest. Dit kon voor deze werknemers een belemmering vormen om in te stemmen met een vaststellingsovereenkomst.

Huidige situatie

Deze ongelijkheid tussen verschillende werknemers werd in 2016 (deels) onderkend. Bij besluit van 24 oktober 2016 (Dagloonbesluit 2016) is daarom bepaald dat het Dagloonbesluit zou worden gewijzigd voor werknemers, van wie de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte eindigde (en die vervolgens door UWV minder dan 35% arbeidsongeschikt werden bevonden). Voor deze werknemers geldt thans dat het jaar vóór het intreden van de arbeidsongeschiktheid als refertejaar wordt aangehouden.

In het Dagloonbesluit 2016 was geen regeling getroffen voor WW-gerechtigde werknemers die minder dan twee jaar, en dus niet gedurende het gehele refertejaar, ziek waren. Op 19 jul jl. heeft de Centrale Raad van Beroep echter geoordeeld dat ook voor de berekening van de hoogte van de WW-uitkering van deze werknemers aansluiting moet worden gezocht bij hetgeen in het Dagloonbesluit 2016 is bepaald.

Tot slot

Zolang de werknemer beter is (gemeld) op het moment dat hij uit dienst gaat, zal hij qua hoogte van de WW-uitkering dus geen nadeel meer ondervinden van het feit dat hij ziek is geweest in het refertejaar. Dit zal voor een werknemer dan ook geen belemmering meer vormen om in te stemmen met een vaststellingsovereenkomst.

Wilt u afscheid nemen van een zieke werknemer en hierover worden geadviseerd? Neem dan gerust contact met ons op.


Jolien Kraaijvanger is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Ziekteperiode geen invloed op hoogte WW-uitkering

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief