icon

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen voorlopig ‘on hold’

Een aantal maanden geleden schreven wij al over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) en de gevolgen die dit wetsvoorstel (onder andere) met zich meebrengt voor de aansprakelijkheid van aannemers.

De plenaire behandeling van de Wkb door de Eerste Kamer vond plaats op 4 juli 2017. Tijdens het debat werden er diverse bezwaren geuit rondom de uitvoerbaarheid van het wetsvoorstel. Volgens het CDA hinkt het wetsvoorstel op twee gedachten: aan de ene kant wordt de verantwoordelijkheid voor het toezicht bij de gemeente weggehaald, aan de andere kant wordt van gemeenten wel verwacht dat zij handhaven als er signalen zijn van een gebrek aan kwaliteit. Daarnaast trekt het CDA in twijfel hoe reëel het is om te veronderstellen dat een aannemer een gelijkwaardige partner is van een grote professionele opdrachtgever en dat de opdrachtgever de aannemer zal ontslaan van aansprakelijkheid als er ondanks diverse waarschuwingen wordt doorgegaan met een project. Ook is de geplande inwerkingtreding van de Wkb (1 januari 2018) volgens de Eerste Kamer onhaalbaar.

Naar aanleiding van de kritiek van de Eerste Kamer op het wetsvoorstel zegde Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties) toe dat de Wkb in ieder geval pas zou worden ingevoerd per 1 januari 2019.

Drie dagen na het debat heeft minister Plasterk bij brief (EK, 34 453, G) de Eerste Kamer verzocht de stemming over het wetsvoorstel die gepland stond op 11 juli 2017 aan te houden, omdat het kabinet na de geuite zorgen tijdens het debat in de Eerste Kamer zich nog over het wetsvoorstel wil beraden. Op 11 juli heeft de Eerste Kamer met deze aanhouding van het wetsvoorstel ingestemd.

Het ziet er zodoende naar uit dat het Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in ieder geval de komende jaren nog niet in werking zal treden. Het is in dat kader ook nog zeer de vraag of het volgende kabinet het wetsvoorstel überhaupt weer zal oppakken. Wellicht is dit dan toch het einde voor de Wkb.


Roos de Grave is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vastgoed.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen voorlopig ‘on hold’

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief