icon

Recht op digitaal zakendoen met de overheid: stel op tijd de verordening vast!

Niet alleen de rechtspraak digitaliseert, ook de overheid gaat de digitale snelweg op. Op dit moment is de elektronische weg alleen mogelijk als de overheid die heeft opengesteld. Maar dat gaat veranderen. Digitaal zakendoen met de overheid wordt de standaard en, als het aan Den Haag ligt, treedt de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer volgend jaar al in werking.

In de nieuwe voorgestelde afdeling 2.3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt de hoofdregel dat burgers digitaal kunnen communiceren met de overheid. Om te voorkomen dat overheden overspoeld worden met e-mailberichten die allemaal verplicht beantwoord moeten worden, wordt bepaald dat die plicht alleen geldt als de berichten worden ingediend op een door de overheid aangewezen wijze. Ook kunnen er nadere (technische) eisen aan de verzending worden gesteld.

Overheden dienen dit bij wel wettelijk voorschrift te regelen. Voor gemeenten geldt dan dat ze in een verordening kunnen voorschrijven dat bezwaarschriften uitsluitend verzonden dienen te worden naar bezwaarschriften@gemeente.nl en zienswijzen naar zienswijzen@gemeente.nl. Wordt een bezwaarschrift dan verstuurd naar zienswijzen@gemeente.nl dan geldt er een interne doorgeleidingsplicht. Deze plicht geldt straks niet (meer) als het bezwaar wordt ingediend bij ambtenaarX@gemeente.nl en dat mailadres in de verordening niet is aangewezen. Uitzondering hierop is als de burger kon menen dat hij het bericht op die wijze mocht verzenden, bijvoorbeeld omdat hij het besluit destijds van deze ambtenaarX per mail heeft ontvangen.

Worden er geen regels voor elektronisch verkeer bij verordening vastgesteld, dan kunnen burgers en ondernemers naar hartenlust blijven mailen en zal iedere mail beantwoord moeten worden. Voorstelbaar is dat overheden onvoldoende toegerust zullen zijn om alle berichten te lezen en in behandeling te nemen. Het devies luidt dan ook op tijd met de verordeningen te beginnen.

Meer weten over digitalisering van het bestuursrecht? Wieringa Advocaten is goed voorbereid op de overgang naar een digitaal overheid en organiseert hierover verschillende cursussen voor advocaten, overheids- bedrijfsjuristen.


Claudia Koenen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Recht op digitaal zakendoen met de overheid: stel op tijd de verordening vast!

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief