icon

Hof van Justitie schiet met een kanon op de mug die prepack heet

Al eerder schreven wij over de prepack; de mogelijkheid om de doorstart van een onderneming voor te bereiden zodat deze op de dag dat het faillissement wordt uitgesproken direct van start kan gaan. Een heikel punt bij de prepack is de positie van werknemers, want gaan die nu wel of niet van rechtswege over naar de doorstarter zoals dat buiten een faillissement het geval is? De Rechtbank Midden-Nederland heeft daarover op 24 februari 2016 prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie, en gisteren heeft het Hof van Justitie deze vragen beantwoord. Het gaat als bekend om het faillissement van de Estro Groep, dat door Smallsteps is doorgestart door middel van een prepack.

Kort samengevat: Het Hof van Justitie oordeelt dat werknemers in het geval van een prepack van rechtswege mee over gaan naar de doorstarter. Ter onderbouwing van dat oordeel overweegt het Hof van Justitie dat de prepack niet is gericht op liquidatie van een onderneming, maar eerder economische en sociale doeleinden nastreeft en dat deze onvoldoende rechtvaardiging opleveren voor doorbreking van rechten van werknemers. Verder acht het hof van belang dat er slechts in beperkte mate sprake is van toezicht van overheidswege.

Tsja. In juridisch opzicht valt er op deze uitspraak wel wat af te dingen, want feit is dat bij een pre-pack wel degelijk sprake is van een faillissement (ook al wordt de onderneming met een korte pauze feitelijk voortgezet). De prepack maakt het slechts mogelijk om de waarde van de onderneming beter te conserveren; hoe langer deze stil ligt hoe meer waarde er immers verdampt. Maar nog altijd is het uitgangspunt dat de bewindvoerder c.q. curator kiest voor de optie die het meeste actief oplevert voor de crediteuren, in zoverre is dus wel degelijk sprake van liquidatie. Het enige echt relevante verschil is dat de prepack een goed georganiseerde vorm van een liquidatie is en direct plaatsvindt om zo min mogelijk waarde te verliezen. Dat verschil lijkt mij onvoldoende reden om de werknemers met behoud van alle rechten over te doen gaan op de doorstarter.

Het belangrijkste punt dat het hof lijkt te missen is echter niet juridisch van aard, maar meer praktisch. Als we er vanuit gaan dat werknemers daadwerkelijk over gaan naar de doorstarter in geval van een prepack, dan is het enthousiasme om überhaupt nog aan een prepack te beginnen ongetwijfeld nihil. Daarmee draait het hof de prepack effectief de nek om. Mijns inziens streeft de uitspraak zijn doel voorbij; de hele mogelijkheid om de waarde van een onderneming voor een groot te conserveren wordt nu geofferd in het belang van (enkel) werknemersrechten. Dat kan niet de bedoeling zijn. Bovendien is het maar zeer de vraag of deze uitspraak uiteindelijk wel in het belang is van werknemers, want als er geen interesse meer bestaat voor een prepack, dan is er dus ook geen kans meer dat werknemers bij de doorstarter in dienst kunnen treden.

Het is interessant om te bezien op welke manier de praktijk zich op dit punt zal gaan ontwikkelen.


Alexander op het Hoog is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bedrijven in moeilijkheden.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Hof van Justitie schiet met een kanon op de mug die prepack heet

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief