icon

Beveiliging Schiphol gered door Ondernemingsraad

Medezeggenschap wordt door sommige ondernemers als belemmerend en vertragend ervaren. Toch zijn er veel situaties waarin een ondernemer door een goede verhouding met de Ondernemingsraad juist meer gedaan krijgt en meer draagvlak creëert.

Zo ook een van de beveiligingsbedrijven die op Schiphol opereren. In 2016 kondigde het beveiligingsbedrijf aan dat er bij de divisie Aviation Security minder werknemers nodig waren, omdat de luchthaven was overgestapt van een decentrale naar een centrale controle van passagiers. Als gevolg daarvan zouden 150 banen verdwijnen. Zoals verplicht bij een voorgenomen collectief ontslag startte het beveiligingsbedrijf overleg met vakbonden en vakorganisaties om ontslagen te voorkomen of in aantal te verminderen alsook de gevolgen ervan te verzachten. Uit dat overleg kwam een concept akkoord waarbij de roostersystematiek werd aangepast, waardoor een groot aantal banen behouden konden blijven. Ondanks een positief advies van FNV, stemden de leden van FNV tegen en wees FNV het alsnog af.

De voorgenomen roostersystematiek was echter zo goed als akkoord en de andere vakbonden bleven er achter staan. Er was een langdurig, gezamenlijk traject aan vooraf gegaan waarin het beveiligingsbedrijf en de vakbonden samen hadden opgetrokken om het nieuwe roostersysteem in te voeren.

In dat kader vroeg het beveiligingsbedrijf de instemming van de Ondernemingsraad, conform de Wet op de Ondernemingsraden, om het nieuwe rooster systeem in te voeren. De Ondernemingsraad stemde in. Daarop kwam het beveiligingsbedrijf weer terug bij de bonden om over een sociaal plan te overleggen. Dat schoot FNV kennelijk in het verkeerde keelgat. FNV startte een procedure en vorderde dat het beveiligingsbedrijf verboden werd het nieuwe roostersysteem in te voeren. Voorts vorderde FNV dat het beveiligingsbedrijf verboden werd ontslagen aan te zeggen, zolang er tussen partijen geen overeenstemming was bereikt over een nieuw roostersysteem.

De procedure ging inhoudelijk over de vraag of het nieuwe roostersysteem in strijd was met de CAO en daarom niet mocht worden ingevoerd met enkel de instemming van de Ondernemingsraad. FNV stelde dat het nieuwe roostersysteem niet aansloot bij de definities zoals die in de CAO waren gebruikt. In de CAO stond bovendien expliciet vermeld dat wijziging van de roosters uitsluitend na instemming van de Ondernemingsraad mocht en FNV stelde dat de Ondernemingsraad het voorbehoud had gemaakt dat de regeling niet in strijd was met de CAO. De rechtbank wees de vorderingen van FNV af. Het enkele feit dat niet werd aangesloten bij dezelfde terminologie maakte de regeling niet in strijd met de CAO. Bovendien bleek niets van het gestelde voorbehoud van de Ondernemingsraad. Ten overvloede overwoog de rechtbank nog dat zelfs al zou sprake zijn van strijdigheid met de CAO, dan vloeit uit de redelijkheid en billijkheid voort dat de vordering van FNV dient te worden afgewezen. “Mede gelet op de voorgeschiedenis en de grote belangen die in het geding zijn, niet alleen die van het gehele werknemersbestand van het beveiligingsbedrijf en van het beveiligingsbedrijf zelf, maar ook het maatschappelijk belang bij een adequaat functionerende beveiliging op Schiphol, staat het FNV niet vrij om in dit stadium de invoering van het nieuwe roostersysteem te blokkeren.”

FNV had haar hand overspeeld en de Ondernemingsraad had de bedrijfsvoering gered.


Maartje Oliemans-Ouwehand is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Beveiliging Schiphol gered door Ondernemingsraad

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief