icon

Bank of niet, belofte maakt schuld

Iedere (rechts)persoon is binnen zekere grenzen volledig vrij om verbintenissen aan te gaan en afspraken te maken. De keerzijde daarvan is uiteraard dat er dan vervolgens ook wel een verplichting bestaat om die afspraken na te leven. Belofte maakt schuld, dus.

Op 16 mei 2017 heeft het Gerechtshof Amsterdam arrest gewezen in een zaak waarbij ING Bank volgens de kredietnemer had toegezegd het oorspronkelijke krediet uit te breiden, om daar vervolgens op terug te komen. De kredietnemer was er volgens de rechtbank in geslaagd bewijs van die toezegging te leveren, waardoor ING verplicht was de door de kredietnemer geleden schade te vergoeden. De rechtbank overwoog als volgt:

“Aangezien [geïntimeerden] er in zijn geslaagd te bewijzen dat [B] hen de toezegging heeft gedaan en vaststaat dat het krediet van [geïntimeerden] vervolgens niet is uitgebreid terwijl het quickscanrapport adviseerde tot het voorzien in de berekende netto kredietbehoefte (de door [geïntimeerden] beoogde kredietuitbreiding) en een tweede hypotheek op twee bedrijfspanden aan ING Bank is verstrekt, is ING Bank toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen jegens [geïntimeerden]”

ING kon zich uiteraard niet in die overweging vinden, en stelde hoger beroep in. Het Gerechtshof Amsterdam oordeelde echter – net als de rechtbank – dat ING in strijd heeft gehandeld met haar contractuele verplichtingen door eerst toezeggingen te doen en deze vervolgens niet na te komen. De discussie spitst zich vervolgens toe op de vraag welke schade dan voor vergoeding in aanmerking komt. Het gerechtshof bepaalt dat de door de bank te vergoeden schade wat lager is dan het bedrag dat volgt uit het vonnis van de rechtbank , maar dat verandert niets aan de kernoverweging dat het niet waarmaken van een toezegging in beginsel schadeplichtig maakt.

Consumenten hebben vaak het idee machteloos te staan tegenover grote instanties, zoals banken. Dit arrest laat echter zien dat die perceptie lang niet altijd juist is.


Alexander op het Hoog is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Bank of niet, belofte maakt schuld

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief