icon

Uitvoerbaarheid wijzigingsbevoegdheid: 'aannemelijk' is voldoende

Op 29 maart 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak gedaan over de vraag of een wijzigingsbevoegdheid correct en terecht is opgenomen in een bestemmingsplan.

In het onderhavige geval gaat het om een bestemmingsplan voor een deel van de gemeente Kampen aan en nabij de Beltweg. Voor een gedeelte van het plangebied geldt een wijzigingsbevoegdheid. Op basis van de wijzigingsbevoegdheid kunnen burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen (zonder besluit van de gemeenteraad) de bestemming van de gronden, waarvoor deze wijzigingsbevoegdheid geldt, wijzigingen en toestaan "dat hier het pand van de voormalige palingrokerij (huidig adres Slagersplein 22) wordt gevestigd met de functie museum" (artikel 16, lid 16.3.1, van de regels). – wijzigingsgebied".

De gemeenteraad van de gemeente Kampen heeft deze wijzigingsbevoegdheid opgenomen in het bestemmingsplan om verplaatsing van een palingrokerij mogelijk te maken zodat op de huidige locatie van de palingrokerij woningen kunnen worden ontwikkeld.

Belanghebbenden hebben beroep ingesteld tegen het bestemmingplan. Zij voeren aan dat de wijzigingsbevoegdheid niet mocht worden vastgesteld, omdat niet vaststaat dat de rokerij van de huidige plek naar het plangebied zal worden verplaatst. Zij stellen dat verplaatsing niet mogelijk is vanwege de bouwkundige kwaliteit en de gietijzeren fundatie van het gebouw. Ook ontbreekt volgens hen een deugdelijke financiële onderbouwing van de verplaatsing.

De Afdeling is het hier niet mee eens. De Afdeling oordeelt dat anders dan de belanghebbenden veronderstellen, niet hoeft vast te staan dat van de wijzigingsbevoegdheid gebruik zal worden gemaakt binnen de planperiode van tien jaar. Aannemelijk moet zijn dat in die periode van de wijzigingsbevoegdheid gebruik kan worden gemaakt. Hiervan is volgens de Afdeling sprake. De gemeenteraad heeft namelijk met een rapport onderbouwd dat verplaatsing technisch mogelijk is. Daarnaast is niet aannemelijk gemaakt door de belanghebbenden dat de kosten voor de verplaatsing zodanig groot zullen zijn dat ten tijde van de vaststelling van het plan voor de raad duidelijk had moeten zijn dat om deze reden de wijzigingsbevoegdheid niet kan worden gebruikt.

Kortom, de wijzigingsbevoegdheid is correct opgenomen in het bestemmingsplan.


Bob van de Boom is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Uitvoerbaarheid wijzigingsbevoegdheid: 'aannemelijk' is voldoende

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief