icon

Bepaaldheidsvereiste

Artikel 3:84 lid 2 BW schrijft voor dat een goed bij de titel met voldoende bepaaldheid omschreven dient te zijn. De schending van dit zogenaamde bepaaldheidsvereiste staat een rechtsgeldige overdracht in de weg. In de literatuur wordt aangenomen dat levering dan niet kan geschieden. De wet stelt echter dat bij de titel voldoende bepaaldheid aanwezig dient te zijn.

In het recente vonnis van de Rechtbank Limburg van 12 april 2017 staat het bepaaldheidsvereiste centraal, al wordt dit door de rechtbank niet als zodanig genoemd. Het vonnis is een voorbeeld van de betekenis van het bepaaldheidsvereiste bij levering van goederen.

De zaak gaat over een verkochte unisol deck vloer aan een VOF. Deze VOF, inclusief de vloer, wordt ingebracht in twee BV’s. Eén van de BV’s, Holding BV, activeert de vloer op haar balans. De andere BV, Klimaattechniek BV, doet dit niet. Een verwijzing naar de vloer op de aktes ter inbreng van de activa en passiva in de BV’s ontbreekt echter. Holding BV vordert bij de rechtbank de revindicatie van de vloer van Klimaattechniek BV die deze heeft meegenomen.

De revindicatie-vordering slaagt niet. Holding BV kan immers niet bewijzen dat zij eigenaar is geworden van de vloer. Weliswaar is de vloer terug te vinden op haar balans, maar bij de inbreng in Holding BV is slechts een deel van de VOF overgegaan. Belangrijk is zo’n geval is dat bij levering voldoende bepaald wordt door partijen welk deel precies overgaat. Een verwijzing naar de vloer in de inbrengakte van Holding BV is daarom onontbeerlijk.

Een verwijzing in de inbrengakte naar de vloer was mijns inziens niet vereist geweest, indien de gehele VOF werd ingebracht. Uit de administratie van de VOF blijkt dan voor partijen wat geleverd is.

Aanbevelingswaardig is om bij inbreng in een BV altijd een lijst met ingebrachte zaken op te maken. Ingeval van inbreng van een gehele VOF in een BV bevestigt deze lijst wat er in de administratie van de VOF staat. Bij inbreng van een deel van een VOF wordt daardoor voldaan aan het bepaaldheidsvereiste en is de overdracht rechtsgeldig.


Adiba Bouichi is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Bepaaldheidsvereiste

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief