icon

Minimumloon voortaan ook voor opdrachtnemers

Dacht u als opdrachtgever voorlopig weer even buutvrij te zijn doordat de Wet DBA in de ijskast is gezet, komt de volgende wet om de hoek kijken. De opdrachtnemer wordt verder beschermd, met als doel schijnzelfstandigheid tegen te gaan.

De eerste Kamer heeft eind maart 2017 ingestemd met het wetsvoorstel waarmee het minimumloon ook van toepassing wordt verklaard op bepaalde overeenkomsten van opdracht. Een overeenkomst van opdracht die wordt aangegaan met iemand die niet handelt in de uitoefening van zijn of haar beroep of bedrijf geeft die opdrachtnemer voortaan ook recht op een vergoeding van minimaal het minimumloon en minimum vakantiebijslag.

Wie zijn dan die opdrachtnemers die niet handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf? De wetgever heeft getracht aan te sluiten bij het fiscale begrip ondernemerschap. Als iemand door de Belastingdienst wordt aangemerkt als ondernemer, dan is de Wet minimumloon niet van toepassing op de overeenkomst van opdracht. Het is echter aan de opdrachtgever om dat te bewijzen in geval van een inspectie door het ministerie. Nu de Wet DBA voorlopig geen uitsluitsel geeft en de VAR is afgeschaft, kan het in veel denkbare gevallen knap lastig worden voor de opdrachtgever om te bewijzen dat de opdrachtnemer in fiscale zin als ondernemer moet worden aangemerkt.

Vooralsnog kan de wetgever nog maar één specifieke groep opdrachtnemers definiëren die onder deze wet valt, te weten de postbezorgers. In een reeks uitspraken over de positie van postbezorgers werd vorig jaar echter geoordeeld dat sommige postbezorgers wel als zelfstandig ondernemer konden worden aangemerkt. Toch is het de kennelijke bedoeling van de wetgever om deze wet voor alle postbezorgers te laten gelden.

Voor de wijziging van de Wet minimumloon gold deze ook al voor opdrachtnemers die zich niet mochten laten vervangen. Volgens de wetgever omzeilden veel opdrachtgevers de wet alsnog door de opdrachtnemer niet te verplichten de arbeid persoonlijk te verrichten, terwijl dat in de praktijk wel het geval was.

Ik denk niet dat deze wet veel duidelijkheid gaat brengen. De kern van het “schijnzelfstandigen probleem” ligt wellicht bij de huidige definitie van de arbeidsovereenkomst, die niet meer lijkt aan te sluiten bij de arbeidsverhoudingen die thans in het maatschappelijk verkeer als arbeidsovereenkomst worden gezien. Wellicht dat het nieuwe kabinet hier verandering in brengt.


Maartje Oliemans-Ouwehand is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Minimumloon voortaan ook voor opdrachtnemers

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief