icon

Faillietverklaring voormalig vennoot door onjuiste opgaaf door boekhouder

In een recent vonnis wees de Rechtbank Den Haag het verzoek van de voormalige vennoot van een vennootschap onder firma tot vernietiging van haar failletverklaring af. De voormalige vennoot verzet zich tegen haar faillietverklaring omdat zij door een onjuiste opgaaf door de boekhouder van de vennootschap onder firma in het handelsregister is ingeschreven. Zij stelt dat zij nimmer bij authentieke akte of onderhandse akte deze vennootschap onder firma is aangegaan. Zoals de rechtbank terecht oordeelt, is de aansprakelijkheid van vennoten jegens derden niet afhankelijk van de aanwezigheid van een akte. Deze aansprakelijkheid houdt – onder meer – verband met de opgaaf in het handelsregister.

Artikel 22 WvK

De rechtbank hangt haar oordeel op aan artikel 22 WvK. In deze bepaling is bepaald dat het gemis van een akte niet aan derden kan worden tegengeworpen. De aansprakelijkheid van vennoten wordt echter in deze bepaling niet geregeld.

Arrest Damen/Geho

De regels voor de aansprakelijkheid van vennoten zijn verspreid geregeld in de wet en in de jurisprudentie. Voor het onderhavige geval zijn artikelen 18 WvK en artikel 25 lid 3 Hrgw 2007 van belang. Artikel 18 WvK bepaalt dat vennoten in een vennootschap onder firma hoofdelijk aansprakelijk zijn jegens derden. In artikel 25 lid 3 Hrgw 2007 is de derdenwerking geregeld; de inschrijving van een vennoot in het handelsregister heeft derdenwerking ook indien de inschrijving onjuist is. De Hoge Raad oordeelde in het Damen/Geho-arrest dat aan derden niet de onjuistheid van een inschrijving in het handelsregister kan worden tegengeworpen.

Uit het bovenstaande volgt dat een voormalig vennoot door een onjuiste opgaaf in het handelsregister aansprakelijk kan zijn jegens derden. Dit is ook het geval, indien de onjuiste opgaaf niet door eigen toedoen is. De verantwoordelijkheid van de juiste inschrijving ligt bij de vennoot.

Rechtszekerheid

De aansprakelijkheid van vennoten jegens derden is gebaseerd op het – openbaar – optreden in het rechtsverkeer. Het handelsregister vervult daarbij een bijzondere functie; het dient de rechtszekerheid in het rechtsverkeer. De Kamer van Koophandel is overigens niet ambtshalve onjuiste inschrijving te wijzigen. De Duitse Kamer van Koophandel is daartoe wel bevoegd. Ik meen dat de invoering van een dergelijke bevoegdheid in de Nederlandse wet de rechtszekerheid in het rechtsverkeer zou bevorderen.


Adiba Bouichi is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bedrijven in moeilijkheden.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Faillietverklaring voormalig vennoot door onjuiste opgaaf door boekhouder

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief