icon

Betalingen rondom datum verlening surseance van betaling

In 2015 bepaalde de Hoge Raad kort gezegd dat de curator van een debiteur, alle bedragen kan terugvorderen die op of na de dag van faillietverklaring zijn bijgeschreven op de diverse rekeningen van crediteuren. Daarvóór gold de regel dat de curator het overgemaakte bedrag slechts kon terugvorderen, indien de bank van de schuldenaar voor de aanvang van de dag van de faillietverklaring niet alle handelingen had verricht die nodig waren ter effectuering van de betaling. Met het arrest uit 2015 heeft de Hoge Raad het toepasselijke criterium dus aanmerkelijk versimpeld.

In een recente uitspraak van de Rechtbank Limburg kwam de vraag aan de orde of de regel uit het arrest JPR Advocaten / Gunning q.q. ook van toepassing is indien geen sprake is van een faillissement, maar van een surseance van betaling. De Rechtbank Limburg oordeelde dat dat inderdaad zo is.

Zoals bekend biedt een surseance van betaling betalingsuitstel, in de (helaas vaak theoretische) hoop dat het bedrijf van de ondergang kan worden gered. In de praktijk blijkt de surseance echter vaak een voorstadium van een faillissement.

De partij die de betaling had ontvangen, bracht tegen het oordeel van de rechtbank nog in dat in het geval van faillissement in beginsel geen betalingen meer worden verricht aan schuldeisers en in surseance van betaling in beginsel wel om de onderneming draaiende te houden. De rechtbank ging daar niet in mee, omdat zowel in een faillissementssituatie als een surseance van betaling slechts betalingen kunnen worden verricht indien de curator c.q. bewindvoerder daarmee instemt. In zoverre bestond er dus geen aanleiding om een onderscheid aan te brengen tussen een faillissementssituatie en een surseance van betaling.


Alexander op het Hoog is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bedrijven in moeilijkheden.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Betalingen rondom datum verlening surseance van betaling

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief