icon

Vrouwen aan de top

Sinds 1 januari 2013 geldt een wettelijk streefcijfer van minimaal 30% vrouwen en minimaal 30% mannen in de raad van bestuur en raad van commissarissen van grote vennootschappen. Het streefcijfer maakt deel uit van de Wet Bestuur en Toezicht (WBT).

Na recent onderzoek is gebleken dat het aandeel vrouwen in raden van bestuur en raden van commissarissen toeneemt, maar dat het te traag gaat. Om de 5000 grote vennootschappen in Nederland aan te sporen dit streefcijfer wel te gaan halen heeft minister Bussemaker, samen met VNO-NCW, deze bedrijven een brief en handreiking gestuurd met informatie en tips over onder andere werving- en selectieprocedures.

Op 1 januari 2013 trad de WBT in werking. Daarmee werd het gebruikmaken van een rechtsvorm als een BV of een NV versoepeld en aangepast aan de internationale praktijk. Deze wet maakt het bijvoorbeeld mogelijk om te kiezen voor een one tier board, waarbij in de raad van bestuur onderscheid kan worden gemaakt tussen uitvoerende en niet-uitvoerende (toezicht houdende) bestuurders. Daarnaast beoogt de wetgever hiermee de kwaliteit van bestuur en toezicht te vergroten.

Ten slotte werd een streefcijfer ingevoerd voor een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen aan de top.

Tot nu toe is de sanctie op geen evenwichtige verdeling een verplichting tot een verklaring daarvoor in het jaarverslag en een plan van aanpak tot verbetering, oftewel “pas toe of leg uit”.

Op 1 januari 2016 kwam dit streven te vervallen en moest de wetgever opnieuw besluiten tot verlenging van de regeling. Pas op 7 februari jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met de handhaving van het wettelijk streefcijfer voor een evenwichtige vrouw/man verdeling in het bestuur van ondernemingen. Het ministerie legt uit dat dit betekent dat de 5000 ondernemingen die onder de Wet bestuur en toezicht vallen, dienen te blijven streven naar een verdeling waarbij tenminste 30% van de zetels door vrouwen (en ten minste 30% van de zetels door mannen) wordt bezet in het bestuur en de raad van commissarissen.

We kijken uit naar de vacatures.


Maartje Oliemans-Ouwehand is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Vrouwen aan de top

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief