icon

De nieuwe cannabiswet, een historische gebeurtenis?

De Tweede Kamer heeft deze week ingestemd met het door D66 ingediende initiatiefvoorstel ‘Wet Gesloten Coffeeshopketen’. Onder andere D66, PvdA, en SP stemden vóór, de VVD, de PVV en de christelijke partijen (CDA, CU en SGP) stemden tegen. De ‘Wietwet’ haalde het wereldnieuws (zie bijvoorbeeld die Welt, The Telegraph en El Pais), maar hoeveel gevolgen heeft dit besluit van de Tweede Kamer werkelijk?

Het plan

In het wetsvoorstel van Tweede Kamerlid Bergkamp wordt niet geregeld dat de wietteelt legaal wordt. Het wetsvoorstel beoogt om via een vergunningenstelsel een groep geselecteerde kwekers vrij te stellen van vervolging/hen te gedogen. Op deze wijze zou er een gesloten keten van teler, handelaar en verkoper moeten ontstaan, die geheel bovengronds is. Juridisch gezien een interessante uitbreiding van de huidige gedoogconstructie, waarbij voortaan niet alleen de verkoop van een illegaal product wordt gedoogd, maar ook de teelt daarvan.

Procedure

Meestal dient de regering een wetsvoorstel in, maar ook de Tweede Kamer kan een wetsvoorstel indienen, zoals nu is gebeurd. De Tweede Kamer maakt dan gebruik van haar grondwettelijk recht, het recht van initiatief.

Vóórdat het initiatiefvoorstel wordt behandeld in de Tweede Kamer, brengt de Raad van State er advies over uit. Gelukkig voor de indieners van dit initiatiefvoorstel staat het hen vrij om het advies wel of niet op te volgen, want de Raad van State was niet positief over dit voorstel.

Na het advies van de Raad van State wordt het wetsvoorstel behandeld in de Tweede Kamer. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, zoals afgelopen week is gebeurd, gaat het naar de Eerste Kamer.

Daar stemmen de 75 leden van de Eerste Kamer over het voorstel. Hier ligt op dit moment een onoverkomelijke hobbel voor het voorstel. In de Eerste Kamer is er namelijk geen meerderheid voor het wetsvoorstel, aangezien CDA, CU, SGP, PVV en VVD daar de meerderheid van stemmen houden. Ervan uitgaande dat de Eerste Kamer niet tussentijds wordt ontbonden, loopt de zittingsperiode tot 11 juni 2019 en zal het voorstel dus in ieder geval de komende twee jaren niet door de eerste kamer komen.

Of dit daarna wel zal gebeuren is maar zeer de vraag, zeker gelet op het feit dat niet alleen de Raad van State, maar ook het Openbaar Ministerie en het kabinet (waaronder overigens PvdA staatsecretaris Van Rijn) hebben aangegeven niet enthousiast te zijn over het voorstel. Ongetwijfeld zal meespelen of het voorstel enkele weken voor de verkiezingen wordt behandeld, zoals nu ook is gebeurd.

Schijnvoorstel?

De komende jaren zal er door dit initiatiefvoorstel dan ook niets veranderen. Dat het voorstel daarmee zinloos is, is niet gezegd. Al tientallen jaren wordt er immers gesproken over de verwarrende situatie rondom de verkoop van cannabis. Dit initiatief voorstel kan een stap zijn in het doorbreken van deze patstelling.


Björn Mulder is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied column.

De nieuwe cannabiswet, een historische gebeurtenis?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief