icon

Gemeente Amsterdam omzeilt wet ‘Blokhokken’

Een jaar geleden blogde ik reeds over een ingrijpende wetswijziging van het woningwaarderingsstelsel (WWS) per 1 oktober 2015. Als gevolg van deze wijziging weegt de WOZ-waarde van woningen mee in het ‘puntensysteem’. Hoe hoger de WOZ-waarde, hoe meer punten er aan een woning worden toegekend. Met name voor woningen in schaarstegebieden heeft deze wetswijziging grote gevolgen, omdat de WOZ-waarde daar gemiddeld hoger is dan in niet-schaarstegebieden. Veel kleine woningen die voorheen als sociale woonruimte zouden kwalificeren, komen nu door de hoge WOZ-waarde boven de liberalisatiegrens uit. Zo zijn er in Amsterdam voorbeelden te vinden van woningen van 30 m2, die voor een vrije sector huurprijs (> € 710,68) mogen worden verhuurd.

Hoewel door deze wetswijziging in schaarstegebieden al veel kleine woningen zijn geliberaliseerd, heeft Minister Blok (oud minister Wonen) het niet bij die wijziging gelaten. Per 1 oktober 2016 heeft er namelijk wederom een wijziging van het WWS, plaatsgevonden. Deze tweede wetswijziging heeft onder andere gevolgen voor kleine nieuwbouwwoningen tot 40 m2 in de schaarsteregio’s Utrecht en Amsterdam die in de jaren 2017 tot en met 2021 zullen worden gebouwd. Met de wijziging is beoogd in schaarstegebieden meer woningen in het middensegment van de huurmarkt te realiseren door kleinere nieuwbouwwoningen te liberaliseren. Dit wordt bewerkstelligd door aan deze woningen meer punten toe te kennen aan de WOZ-waarde per m2.

Op deze wetswijziging is veel kritiek geuit, onder andere door Laurens Ivens, wethouder Wonen van de gemeente Amsterdam. De critici zijn bang voor averechtse effecten, zoals een prijsopdrijvende werking van de gehele woningmarkt in Amsterdam. Het kwam dan ook niet als een verrassing dat de gemeente Amsterdam besloten heeft maatregelen te treffen tegen de werking van deze zogenaamde ‘Blokhokken’. Amsterdam gaat de komende vijf jaar voor de nieuwbouwwoningen die op gemeente gronden worden gerealiseerd in haar erfpachtcontracten opnemen dat er voor woningen kleiner dan 40 m2 maximaal € 710,- huur in rekening mag worden gebracht. Hierdoor zullen deze woningen tot de sociale sector blijven behoren. Wij verwachten dat dit voornemen nog wel de nodige discussie zal opleveren.


Anna Zijlstra is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied huurrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Gemeente Amsterdam omzeilt wet ‘Blokhokken’

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief