icon

Energietransitie – Kolencentrales blijven vooralsnog open

Nederland kent nu nog tien kolencentrales. De vijf oudste centrales sluiten dit jaar hun deuren. Dat is zo afgesproken in het Energieakkoord. Na 2017 blijven er nog vijf kolencentrales over, waarvan er drie pas vorig jaar in gebruik zijn genomen (investering van de betrokken bedrijven schijnt in totaal circa € 5,5 miljard te bedragen). Minister Kamp van Economische Zaken schrijft de Tweede Kamer dat de vijf centrales voorlopig open blijven.

Volgens Kamp is de sluiting niet nodig om te voldoen aan de 25% CO������������������������-reductie in 2020 ten opzichte van 1990, zoals vereist in het vonnis in de spraakmakende Urgenda-zaak, waarin de rechtbank Den Haag oordeelt dat de Staat grondwettelijke zorgplicht heeft voor de bescherming en verbetering van het leefmilieu en met het toenmalige beleid onvoldoende bescherming biedt tegen gevaarlijke klimaatverandering. Kamp laat doorschemeren dat als blijkt dat de broeikasgasreductie toch niet gehaald gaat worden, dat de sluiting van een kolencentrale alsnog in beeld komt.

Deze ‘steenkolendiscussie’ vloeit voort uit een grotere opgave: de energietransitie. Het gebruik van fossiele brandstoffen zal in 2050 goeddeels vervangen moeten zijn voor duurzame energiebronnen om de totale CO������������������������-uitstoot met 80 tot 95% ten opzichte van 1990 terug te kunnen brengen. In het Energierapport geeft het kabinet zijn integrale visie voor de transitie en stelt een drietal uitgangspunten centraal: 1) het aansturen op CO������������������������-reductie, 2) het verzilveren van economische kansen binnen de energietransitie en 3) het integreren van energie in het ruimtelijk beleid.

Een van de aangedragen CO������������������������-neutrale alternatieven in het rapport is het gebruik van restwarmte; warmte die vrijkomt bij industriële productieprocessen en die anders verloren gaat, wordt gebruikt voor de warmtelevering van woonwijken en bedrijven. Het kabinet stelt dat het gebruik van restwarmte en de aanleg van de daarvoor benodigde warmtenetten een transitiestap kan zijn in de richting van duurzaam warmtegebruik.

Andere aspecten zijn dat de elektriciteitsmarkt een transitie doormaakt naar hernieuwbare energie en dat windparken op zee zullen over acht jaar elektriciteit kunnen opwekken voor vijf miljoen huishoudens. Energie wordt integraal onderdeel van de ruimte en zal een ruimtelijk inpassing moeten krijgen. Verder wil het kabinet innovatieve oplossingen voor nieuwe en bestaande bevorderen. In deze transitie passen dan ook geen nieuwe kolencentrales meer.


Claudia Koenen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied energietransitie.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Energietransitie – Kolencentrales blijven vooralsnog open

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief