icon

Besluit tot dividenduitkering is onverplichte rechtshandeling om niet

De curator wordt door de rechtbank benoemd. Op het moment dat hij (of zij, al is dat meestal niet het geval) de benoeming aanvaardt, weet de curator in veruit de meeste gevallen nog letterlijk niets over de gefailleerde onderneming. Het is dan belangrijk om in een zo vroeg mogelijk stadium een helder beeld te krijgen van de gefailleerde onderneming en de gebeurtenissen voorafgaand aan het faillissement. Daarbij let de curator op een aantal zaken in het bijzonder, en de vraag of er kort voor datum faillissement dividenduitkeringen zijn gedaan is er daar één van. De dividenduitkering is immers een simpele manier om liquide middelen te verplaatsen van de bijna gefailleerde vennootschap naar de aandeelhouder(s), of om een openstaande rekening-courantvordering van de gefailleerde onderneming op een aandeelhouder weg te poetsen.

Uiteraard stelt de wet beperkingen aan dividenduitkeringen. In zijn algemeenheid geldt dat de aandeelhouders bevoegd zijn om tot dividenduitkering te besluiten. Het bestuur kan vervolgens het besluit tot dividenduitkering goedkeuren. Het bestuur behoort die goedkeuring overigens slechts te onthouden indien het te verwachten is dat de vennootschap op korte termijn haar schulden niet meer zal kunnen voldoen. Als het bestuur ten onrechte haar goedkeuring heeft verleend, dan is het bestuur in beginsel aansprakelijk voor het gedeelte van de schulden dat als gevolg van de dividenduitkering niet betaald is. De uitkering mag overigens niet groter zijn dan het verschil tussen het eigen vermogen enerzijds, en de reserves die op grond van de wet en/of statuten aan moeten worden gehouden anderzijds.

De curator heeft als taak op te treden tegen onterechte dividenduitkeringen, en kan dat bijvoorbeeld doen door de dividenduitkering te vernietigen op grond van de faillissementspauliana. De Hoge Raad heeft recent bepaald dat een besluit tot dividenduitkering in dat verband niet alleen als een onverplichte rechtshandeling kwalificeert, maar ook nog eens als een rechtshandeling om niet. Dat maakt de drempel voor de curator om tot vernietiging over te gaan wel erg laag, zeker als de dividenduitkering binnen één jaar voor faillietverklaring plaats heeft gevonden. Voor de curatoren onder ons is dat uiteraard goed nieuws, de aandeelhouders denken daar ongetwijfeld anders over.

Eist de curator dat u een ontvangen dividenduitkering terugbetaalt? Graag helpen wij u verder.


Alexander op het Hoog is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bedrijven in moeilijkheden.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Besluit tot dividenduitkering is onverplichte rechtshandeling om niet

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief