icon

Nederland vakantieland: Haarlem

Je gehele huis verhuren aan toeristen. Het is een praktijk die zich snel verspreidt. Vakantieverhuur heeft ook veel positieve aspecten. Zo ervaar je als toerist op een andere manier de stad die je bezoekt en als verhuurder verdien je er een leuk zakcentje mee. Keerzijde is dat de sociale cohesie in een wijk verdwijnt omdat niemand meer naar de plaatselijke bakker gaat, en dat luidruchtig feestende logées voor heel wat overlast kunnen zorgen. Om te zorgen voor een goed evenwicht tussen de voor- en nadelen is vakantieverhuur in Nederland gereguleerd. Overtreding van deze regels wordt in sommige gemeenten streng beboet. Wie zijn of haar woning aan toeristen wil verhuren doet er dan ook verstandig aan om van tevoren goed de regels door te nemen. De regels met betrekking tot vakantieverhuur worden zowel op nationaal niveau als op regionaal en lokaal niveau vastgesteld. In deze blog gaan we in op de regels voor de gemeente Haarlem.

Regels binnen de gemeente Haarlem

Naast de (bestuursrechtelijke) regels die de gemeente Haarlem stelt aan vakantieverhuur, kan het ook zijn dat er privaatrechtelijke belemmeringen bestaan om je woning te verhuren. Splitsingsakten van VvE’s en/of huurovereenkomsten verbieden appartementseigenaren respectievelijk huurders namelijk regelmatig om hun woning te verhuren. Ook voor degene die een sociale woonruimte huurt is het vaak niet toegestaan zijn of haar huis te verhuren aan toeristen. Indien verhuur op privaatrechtelijke basis toegestaan is, zijn er vervolgens de bestuursrechtelijke regels over de vakantieverhuur zelf waar je rekening mee moet houden. De belangrijkste uitgangspunten in het beleid van de gemeente Haarlem zijn dat de verhuur (brand)veilig moet zijn, dat er toeristenbelasting moet worden afgedragen en dat de woning bewoond moet worden.

Brandveilig gebruik

Op grond van artikel 1.18 Bouwbesluit 2012 dient er bij verhuur aan meer dan vier personen een melding ‘brandveilig gebruik’ te worden gedaan. Een dergelijke gebruiksmelding kan worden gedaan bij het Omgevingsloket Online. Indien er aan meer dan tien personen tegelijk wordt verhuurd dan is er in plaats van een gebruiksmelding een omgevingsvergunning ‘brandveilig gebruik’ vereist (artikel 2.2 Besluit omgevingsrecht).

De af te dragen toeristenbelasting bedraagt in Haarlem een vast bedrag van € 3,25 per persoon per nacht. Ten behoeve van de toeristenbelasting moet een verhuurder zich van tevoren aanmelding via dit formulier. Dit is ook het geval indien er via Airbnb wordt verhuurd. In tegenstelling tot de gemeente Amsterdam, heeft de gemeente Haarlem namelijk geen afspraken met Airbnb gemaakt over het innen van toeristenbelasting. Naast toeristenbelasting moet u uiteraard ook nog inkomstenbelasting betalen over uw inkomsten uit vakantieverhuur.

De woning moet bewoond worden

Belangrijkste maar ook meest lastige criterium van de lokale regelgeving is dat een woning alleen voor kortere periodes aan derden mag worden verhuurd, indien de woning door de verhuurder wordt bewoond. Dit is ook meteen het verschil tussen vakantieverhuur en een hotel waarin geen bewoners verblijven. Als er geen sprake meer is van bewoning kan dit in strijd zijn de bestemming 'wonen' in het bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan regelt welke activiteiten waar uitgevoerd mogen worden om zo te zorgen voor een goede ruimtelijke ordening. Waar wonen op grond van het bestemmingsplan is toegestaan, zal het gebruik als hotel veelal niet zijn toegestaan. Handelen in strijd met het bestemmingsplan is strafbaar en kan gesanctioneerd worden met een boete van ten hoogste € 20.500,-. Gebleken is dat deze overtreding van het bestemmingsplan voor de gemeente lastig te bewijzen is en dat hierop derhalve niet vaak wordt gehandhaafd.

Nu de gemeente Haarlem – in tegenstelling tot veel andere gemeenten – geen woningen binnen haar gemeentegrenzen heeft aangewezen tot de woningvoorraad, kan zij geen boetes opleggen op grond van de Huisvestingswet 2014. Naar vernomen zal hier in het voorjaar van 2017 verandering in komen.

Wilt u meer informatie over de regels van vakantieverhuur in Haarlem of dreigt u een boete te krijgen? Neemt u dan vooral contact met ons op.


Anna Zijlstra en Marjet van Bezooijen zijn niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vastgoed.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Nederland vakantieland: Haarlem

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief