icon

Vers van de pers: Annotatie bij uitspraak schaarse vergunningen

Met haar spraakmakende uitspraak van 2 november jl. heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State nieuw recht geschapen over de verdeling van schaarse vergunningen; vergunningen waarvoor er meer gegadigden zijn dan er vergunningen kunnen worden uitgegeven. Eerder schreven mijn kantoorgenoten Cathine Knijff en Sebastiaan Levelt al bijdragen over deze procedure, respectievelijk bij het verschijnen van de conclusie van de advocaat-generaal en op de dag van de uitspraak. Vandaag is de annotatie[1] bij de uitspraak verschenen.

Een annotatie is, kort samengevat, een commentaar op een vonnis, arrest of uitspraak in een jurisprudentietijdschrift. De annotator is doorgaans een onafhankelijk specialist op het betreffende rechtsgebied, in dit geval C.J. Wolswinkel, universitair hoofddocent aan de Universiteit van Tilburg.

In zijn annotatie behandelt Wolswinkel allereerst het algemeen kader voor de verdeling van schaarse vergunningen en de rechtsbeginselen die de grondslag van de motivering van de uitspraak hebben gevormd: het gelijkheidsbeginsel en de transparantieverplichting. Daarna gaat hij in op de overwegingen over de uitzonderingen op de verplichting tot het creëren van mededingingsruimte, welke overwegingen de meest verassende van de hele uitspraak zijn, aldus Wolswinkel. Tot slot gaat Wolswinkel in op de vraag hoe dit algemene toetsingskader in de praktijk uitpakt.

Wolswinkel eindigt met de vaststelling dat in de recente jurisprudentie over de verdeling van schaarse vergunningen, de transparantieverplichting (ook wel het transparantiebeginsel) vrijwel geen rol van betekenis heeft gespeeld, terwijl dat wel zo is bij de verdeling van bijvoorbeeld schaarse subsidies en ‘niet-schaarse’ marktanalysebesluiten op grond van de Telecommunicatiewet. Kennelijk hebben andere rechtsregels of beginselen tot dusver voldoende houvast geboden om de verdeling van schaarse vergunningen te normeren, aldus Wolswinkel. Het transparantiebeginsel is (nog) niet de overkoepelende norm geworden die elke verdeling van schaarse vergunningen beheerst, maar deze uitspraak van de Afdeling, welke volgens Wolswinkel nu al solliciteert naar de status klassieker, kan hierin volgens hem verandering gaan brengen.

Aangezien de annotatie veel uitgebreider en interessanter is dan in deze bijdrage weergegeven, beveel ik deze van harte voor zelfstandige lezing aan.

[1] Vindplaats: AB 2016/426.


Björn Mulder is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Vers van de pers: Annotatie bij uitspraak schaarse vergunningen

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief