icon

Hernieuwd pleidooi herziening Personenvennootschapsrecht

Op 15 juni jl. presenteerde de Werkgroep Personenvennootschappen een rapport en advies-wetsvoorstel voor een nieuwe regeling van het personenvennootschapsrecht. De Werkgroep Personenvennootschappen, onder voorzitterschap van prof. M. van Olffen, pleit voor herziening van het personenvennootschapsrecht.

Het pleidooi van de Werkgroep Personenvennootschappen is niet nieuw, maar wel uniek. Het is het eerste collectieve pleidooi vanuit de wetenschap voor herziening van het personenvennootschapsrecht. In het verleden werd tweemaal in opdracht van de wetgever gepleit voor herziening.

Het nadeel van de huidige regeling voor personenvennootschap in de wet is – onder meer – de uittreding van vennoten. Uittreding leidt in de opzet van de huidige regeling tot ontbinding en vereffening van de vennootschap onder firma.

De Werkgroep Personenvennootschappen pleit, anders dan de wetgever in 2002 voorstelde, voor behoud van de vennootschap onder firma en voor de verkrijging van rechtspersoonlijkheid door inschrijving in het handelsregister. Uittreding wordt dan mogelijk door de overdracht van het aandeel in de vennootschap onder firma. Op het eerste gezicht is in het voorstel van de Werkgroep Personenvennootschappen het ontbreken van een vereiste notariële akte voor de oprichting van de vennootschap onder firma met rechtspersoonlijkheid opvallend. Maar wie het debat over de herziening van het personenvennootschapsrecht de afgelopen twee decennia heeft gevolgd is minder verrast.

Ten eerste schrapte de wetgever eerder een wetsvoorstel om redenen van de administratieve lasten voor de praktijk. De verkrijging van rechtspersoonlijkheid zonder de medewerking van een notaris past bij de wens van de wetgever om de administratieve lasten voor de praktijk te verminderen.

Ten tweede oordeelde de Hoge Raad al in 1984 in het arrest Damen/Geho dat derden mogen vertrouwen op de ingeschreven feiten in het Handelsregister. Dat dit ook voor rechtspersoonlijkheid zou moeten gelden is zo vreemd nog niet.

Ten derde geldt bij onze buren in Duitsland al ruim een eeuw een eenvoudige uittredingsregeling door een Handelsregisterconstructie. Door inschrijving in het handelsregister vervalt op grond van artikel 26 Handelsgesetzbuch na verstrijken van de tijd de aansprakelijkheid van de uittredende vennoot.

Ik juich het pleidooi van de Werkgroep Personenvennootschappen toe. Maar een kanttekening past ook. Een personenvennootschap kan bij onze buren in Duitsland op grond van artikel 28 Handelsgesetzbuch eenvoudigweg ontstaan door toetreding tot een eenmanszaak, waarmee de vennootschap door inschrijving in het Handelsregister jegens derden aansprakelijk wordt voor alle verbintenissen van de eenmansondernemer. Hoeveel simpeler zou het worden het als de idee van rechtspersoonlijkheid zou worden losgelaten.


Adiba Bouichi is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vennootschapsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Hernieuwd pleidooi herziening Personenvennootschapsrecht

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief