icon

Realisatie van Frans balkon omgevingsvergunningsvrij

In de uitspraak d.d. 24-08-2016 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State geoordeeld omtrent de vraag of een bouwplan dat voorziet in de wijziging van een bestaand raam in de achtergevel van een woning in Den Haag naar een frans balkon met dubbele naar binnenslaande deuren omgevingsvergunningsvrij is.

In de onderhavige zaak was de eigenaar van de woning voornemens de achtergevel van zijn woning te verbouwen, waaronder begrepen het realiseren van een Frans balkon en een vergroting van de dakkapel. Volgens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag is voor het balkon geen omgevingsvergunning nodig. Het college stelt dat het Frans balkon op grond van artikel 2, aanhef en zevende lid, van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (hierna: het Bor) omgevingsvergunningsvrij is. In dit artikel is namelijk opgenomen dat geen omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk nodig is indien er sprake is van een kozijn, kozijninvulling of gevelpaneel, mits in de achtergevel, of een niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijgevel van een hoofdgebouw, dan wel in een gevel van een bijbehorend bouwwerk, voor zover die gevel is gelegen in achtererfgebied op een afstand van meer dan 1 m vanaf openbaar toegankelijk gebied, tenzij geen redelijke eisen van welstand van toepassing zijn.

Een buurman vreest dat het gebruik van het Franse balkon leidt tot een aantasting van zijn privacy en begint een procedure tegen dit bouwplan. De buurman stelt dat het Franse balkon niet omgevingsververgunningsvrij is en het college, uitgaande van de situatie dat er een vergunning noodzakelijk is, de vergunning niet had mogen verlenen. De buurman is namelijk van mening dat een Frans balkon niet als een kozijn, kozijninvulling of een gevelpaneel kan worden aangemerkt.

Nadat de rechtbank zijn beroep ongegrond heeft verklaard gaat de buurman in hoger beroep bij de Afdeling. De Afdeling oordeelt:

“Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen in de uitspraak van 15 juni 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1627, is in artikel 2, aanhef en zevende lid, van bijlage II van het Bor niet de beperking opgenomen dat de bestaande gevelopeningen in de achtergevel ongewijzigd dienen te blijven. Ook vergroting van bestaande gevelopeningen vallen onder deze categorie. Het hekwerk maakt naar het oordeel van de Afdeling in dit geval onderdeel uit van het kozijn. Het bouwplan bestaat aldus in zoverre uit het wijzigen van het kozijn in de achtergevel van het hoofdgebouw en is daarmee een activiteit als bedoeld in artikel 2, aanhef en zevende lid, van bijlage II van het Bor.”

Kortom, ondanks dat met het bouwplan de bestaande gevelopeningen worden vergroot en er een hekwerk wordt geplaatst is het Frans balkon omgevingsvergunningsvrij. Wel merken wij op dat niet is uitgesloten dat het onderhavige Frans balkon in strijd moet worden geacht met artikelen uit titel 4 van boek 5 BW.


Bob van de Boom is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Realisatie van Frans balkon omgevingsvergunningsvrij

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief