icon

De Amsterdammer en zijn fiets

Het is weer tijd voor ‘Amsterdam in cijfers’, het statistische overzicht dat jaarlijks wordt gemaakt door de gemeente Amsterdam, zo schreef journalist Lex Boon vanmorgen in het Parool. Een paar feitjes: In Amsterdam worden er ongeveer 30 baby’s per dag geboren, de stad kent 1.007 hockeyteams en 1.670 voetbalteams, 88% van de aangehouden personen is een man, én er werden in 2015 68.830 fietsen naar het fietsdepot afgevoerd.

Het is natuurlijk belangrijk dat de stad gevrijwaard blijft van ongebruikte, verwaarloosde en gevaarlijk geparkeerde fietsen, maar het zonder goede reden wegknippen van fietsen gaat dit doel voorbij. Als één van de oudste advocatenkantoren van Amsterdam helpen wij onze stadsgenoten die (naar eigen mening) onterecht in deze situatie zijn terechtgekomen een handje.

Wanneer mag uw fiets worden weggehaald?

Hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) gaat over handhaving en beschrijft welke sancties een gemeente mag opleggen bij overtreding. Er zijn verschillende soorten sancties. Bij het wegknippen van fietsen gaat het doorgaans om de zogenaamde ‘last onder bestuursdwang’ (Artikel 5:21 Awb):

  1. een last tot geheel of gedeeltelijk herstel van de overtreding, en
  2. de bevoegdheid van het bestuursorgaan om de last door feitelijk handelen ten uitvoer te leggen, indien de last niet of niet tijdig wordt uitgevoerd.

De last onder bestuursdwang is niet bedoeld als boete, maar als herstelsanctie: een maatregel gericht op het beëindigen van de overtreding. In principe zegt de gemeente: “Doet u het niet, dan doen wij het en verhalen wij de kosten op u”.

Bij het opleggen van een last onder bestuursdwang moet de gemeente aan een aantal zorgvuldigheidseisen voldoen. Zo moet zij aangeven waarom u in overtreding bent, en hoeveel tijd u heeft om de overtreding op te heffen (de begunstigingstermijn). De lengte van de begunstigingstermijn moet redelijk zijn en kan verschillen. In een drukke winkelstraat is het redelijk om te verlangen dat een fiets binnen een uur wordt verwijderd, op een station komt 24 uur meer in de buurt (de kans is immers groot dat iemand de hele dag op zijn/haar werk is).

In uitzonderlijke gevallen mag de gemeente afzien van de begunstigingstermijn en uw fiets direct wegknippen. De wet (Artikel 5:31 Awb) bepaalt hierover:

  1. Een bestuursorgaan dat bevoegd is om een last onder bestuursdwang op te leggen, kan in spoedeisende gevallen besluiten dat bestuursdwang zal worden toegepast zonder voorafgaande last. Artikel 5:24, eerste en derde lid, is op dit besluit van overeenkomstige toepassing.
  2. Indien de situatie zo spoedeisend is, dat een besluit niet kan worden afgewacht, kan terstond bestuursdwang worden toegepast, maar wordt zo spoedig mogelijk nadien alsnog een besluit als bedoeld in het eerste lid bekendgemaakt.

Direct wegknippen mag dus alleen indien er sprake is van een spoedeisend geval. Denk hierbij aan situaties dat er direct gevaar dreigt, bijvoorbeeld als u uw fiets voor een nooduitgang heeft geparkeerd of aan een brandslang heeft vastgemaakt. Is er geen sprake van een spoedeisende situatie? Dan is de gemeente verplicht u eerst de gelegenheid te geven om de overtreding zelf ongedaan te maken.

Is uw fiets onterecht weggehaald?

Indien u van mening bent dat uw fiets onterecht is weggehaald, dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij het stadsdeel waar de fiets is verwijderd. Wat er in het bezwaarschrift dient te staan, vindt u op de website van de gemeente Amsterdam. Verder kunt u in uw bezwaarschrift aangeven dat u de kosten die u door het onrechtmatige wegknippen heeft gemaakt (denk aan de kosten bestuursdwang, vervangend vervoer, beschadigd slot, inkomensderving, etc.) vergoed wenst te zien.

Uw bezwaarschrift wordt behandeld door hetzelfde orgaan dat besloten heeft uw fiets te verwijderen. Indien u zich niet kunt vinden in de beslissing op bezwaar, dan kunt u daartegen in beroep bij de rechtbank.


Björn Mulder is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
De Amsterdammer en zijn fiets

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief