icon

Wetsvoorstel compensatie transitievergoeding bij ontslag arbeidsongeschikte werknemers

Het dienstverband van een werknemer die al twee jaar ziek is, kan na het verkrijgen van een ontslagvergunning van het UWV door de werkgever worden opgezegd.

Het wordt veelal als onrechtvaardig ervaren dat ook deze werknemer recht heeft op een transitievergoeding. De enige manier om het betalen van een transitievergoeding in dat geval te voorkomen, is het voortzetten van het dienstverband. Hierover kunt u meer lezen in een eerdere blog.

Minister Asscher wil met een nieuw wetsvoorstel tegemoet komen aan werkgevers die een (transitie)vergoeding (hebben) moeten betalen aan een werknemer die ziek was op het moment dat de arbeidsrelatie eindigde. Deze werkgevers zullen vanuit het Algemeen Werkloosheidsfonds een compensatie ontvangen voor vergoedingen die zijn of worden betaald in verband met het beëindigen of niet voortzetten van arbeidsovereenkomst na 30 juni 2015. Hier zal wel een verhoging van de premie voor alle werkgevers tegenover staan.

Voor de aanspraak op de compensatie is de wijze waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd niet van belang. Het kan dus gaan om een opzegging of ontbinding van de arbeidsovereenkomst, maar ook om een einde van rechtswege of een beëindiging met wederzijds goedvinden.

De hoogte van de compensatie zal niet altijd hetzelfde zijn als de hoogte van de (transitie)vergoeding die de werknemer heeft ontvangen. In de regeling staat immers dat de compensatie niet hoger zal zijn dan:

  • de hoogte van de transitievergoeding waar een werknemer recht op zou hebben op het moment dat de loondoorbetalingsplicht eindigt (meestal na twee jaar ziekte);

    of, indien dat lager is

  • het bedrag dat de werknemer aan loon heeft ontvangen tijdens de periode van ziekte.

Bij het bepalen van de maximumhoogte wordt geen rekening gehouden met de – in verband met het niet naleven van re-integratieverplichtingen – verlengde periode van loondoorbetaling tijdens zieke.

In het wetsvoorstel wordt ook tegemoet gekomen aan werkgevers die arbeidsovereenkomsten om bedrijfseconomische redenen dienen te beëindigen. In een cao kunnen voorzieningen worden getroffen die in de plaats komen van de transitievergoeding. Op dit moment dienen die voorzieningen gelijkwaardig te zijn aan de transitievergoeding. Na invoering van dit wetsvoorstel krijgen de cao sluitende partijen meer vrijheid; de te treffen voorzieningen hoeven niet langer op individueel niveau gelijkwaardig te zijn aan een transitievergoeding.

De beoogde datum van inwerkingtreding van de nieuwe wet is 1 januari 2018. Het is echter nog niet zeker dat het wetsvoorstel zal worden aangenomen. Een werkgever kan er dan ook nog niet op vertrouwen dat als hij nu een arbeidsovereenkomst van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer beëindigt, hij in de toekomst een compensatie zal ontvangen voor het betalen van een vergoeding. Zolang die zekerheid er nog niet is, zullen waarschijnlijk veel werkgevers het dienstverband met een arbeidsongeschikte werknemer blijven voortzetten.


Jolien Kraaijvanger is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Wetsvoorstel compensatie transitievergoeding bij ontslag arbeidsongeschikte werknemers

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief