icon

De huur van roerende zaken in faillissement

In een faillissementssituatie zegt de curator over het algemeen huurovereenkomsten direct op, op grond van art. 39 van de Faillissementswet (Fw). Dit artikel bepaalt dat de huurpenningen als boedelschulden kwalificeren, voor zover deze na datum faillietverklaring verschuldigd raken. In de praktijk heeft dat tot gevolg dat de verhuurder een boedelvordering heeft ter hoogte van de opzegtermijn die maximaal drie maanden bedraagt. Daardoor heeft de verhuurder een redelijke kans een uitkering uit het faillissement te krijgen.

Tot enige tijd geleden was onduidelijk of art. 39 Fw alleen zag op de huur van onroerende zaken, of wellicht ook op roerende zaken. Dat is van belang voor de verhuurder in kwestie, want in het ene geval heeft hij een boedelvordering en in het andere geval hooguit een concurrente vordering (waarop in de praktijk slechts sporadisch wordt uitgekeerd). De praktijk en literatuur waren over dit vraagstuk verdeeld.

De Hoge Raad heeft inmiddels in een prejudiciële beslissing bepaald dat ook de huur van roerende zaken onder het bereik van art. 39 Fw valt. Aan dat oordeel legt hij onder meer ten grondslag dat het woord ‘huur' zoals gebruikt in art. 39 Fw niet op een uitsluiting van roerende zaken duidt. Bovendien is de gedachte achter art. 39 Fw dat de curator in staat wordt gesteld huurovereenkomsten op korte termijn te beëindigen. De wetgever heeft de verhuurder gecompenseerd door de huurpenningen na datum faillissement als boedelschuld te kwalificeren. Die gedachte is even goed toepasbaar op onroerende als roerende zaken.

Hebt u roerende of onroerende goederen verhuurd aan een inmiddels gefailleerd bedrijf? Wij adviseren u graag.


Alexander op het Hoog is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bedrijven in moeilijkheden.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
De huur van roerende zaken in faillissement

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief