icon

Uitstel nodig voor het indienen van een bezwaarschrift? Dien dan een pro forma bezwaarschrift in

Wie in bezwaar wil tegen een besluit van een bestuursorgaan heeft daarvoor na bekendmaking zes weken de tijd. Dit betreft een harde deadline. Laat u deze termijn ongebruikt verstrijken, dan zal uw bezwaarschrift niet in behandeling worden genomen, tenzij er sprake is van verschoonbare termijnoverschrijding.

In de praktijk komt het regelmatig voor dat er meer tijd nodig is om een goed onderbouwd bezwaarschrift in te dienen. In dat geval kan uitstel van de termijn worden verkregen door een bezwaarschrift in te dienen zonder de gronden daarin te vermelden. Dit wordt een pro forma bezwaarschrift genoemd.

De bezwaarschriftprocedure is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Het bezwaarschrift dient op grond van de Awb aan verschillende vereisten te voldoen. Zo moet op grond van art. 6:5 Awb in het bezwaarschrift bijvoorbeeld de naam en het adres van de indiener worden vermeld en dient het bezwaarschrift een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt ingediend te bevatten. Ook moet een bezwaarschrift voorzien zijn van gronden. Wanneer een van de vereisten uit artikel 6:5 Awb of enig ander bij de wet gesteld vereist ontbreekt, is er sprake van een vormverzuim en moet het bestuursorgaan de indiener op grond van artikel 6:6 Awb de mogelijkheid bieden dit verzuim binnen een redelijke termijn te herstellen. Wat een redelijke termijn is, is niet in de Awb geregeld. In de meeste gevallen wordt door het bestuursorgaan een termijn van vier weken gegeven voor herstel.

De termijn voor herstel gaat lopen vanaf het moment dat het pro forma bezwaarschrift is ingediend. Wanneer een zo lang mogelijke termijn nodig is, is het dus raadzaam het pro forma bezwaarschrift pas tegen het einde van de bezwaartermijn in te dienen.


Anna Zijlstra is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Uitstel nodig voor het indienen van een bezwaarschrift? Dien dan een pro forma bezwaarschrift in

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief