icon

Overzichtsuitspraak van de Raad van State over planschade

Wij hebben in het verleden vaker aandacht besteed aan verschillende aspecten van planschade, bijvoorbeeld over het ‘normaal maatschappelijk risico bij inbreidingslocaties' of ‘risico-aanvaarding bij planschade'. Het is een leerstuk dat veelvuldig in de jurisprudentie aan de orde komt, en veel verschillende aspecten kan hebben. Meestal speelt in een concrete zaak echter slechts een aantal van die aspecten een rol. Op 28 september 2016 heeft de Raad van State naar aanleiding van een planschadezaak, een mooie overzichtsuitspraak gedaan over het volledige leerstuk van de planschade. Die uitspraak is hier terug lezen. Opvallend is dat de zaak zelf niet vroeg om een uitgebreide bespreking van een groot aantal aspecten van planschade, maar kennelijk heeft de Raad van State aanleiding gezien om haar jurisprudentie op dit punt overzichtelijk in één uitspraak weer te geven.

De Raad van State schrijft in deze uitspraak in feite een samenvatting van de door haar geformuleerde jurisprudentie op het gebied van planschade en leest als een soort handleiding voor rechters en bestuursorganen voor de beoordeling van een verzoek om planschade. Allerlei aspecten komen aan bod: ‘grotere' leerstukken als het normaal maatschappelijk risico, maar ook ‘kleine' puntjes zoals de wettelijke rente of de (schijn van) partijdigheid van een adviseur. Voor alle partijen die wel eens te maken hebben met planschade, is de uitspraak een absolute must.

Het is voor het eerst dat de Raad van State een dergelijke overzichtsuitspraak geeft, dit in navolging van andere hoogste instanties als bijvoorbeeld de Hoge Raad, die al eerder overzichtsuitspraken deed over bepaalde leerstukken. Het is te hopen dat de Raad van State dit initiatief gevolg geeft. Er bestaan alleen in binnen het ruimtelijk bestuursrecht nog genoeg zeer uitgebreide leerstukken, waarbij de jurisprudentie ‘verkruimeld' is, die om een overzichtsuitspraak vragen. Gedacht zou kunnen worden aan het belanghebbendenbegrip of de ladder voor duurzame verstedelijking. Indien er een nieuwe overzichtsuitspraak wordt gewezen, zal Wieringa Advocaten u daar ongetwijfeld weer op wijzen in deze blog!


Geert Schnitzler is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied overheidaansprakelijkheid.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Overzichtsuitspraak van de Raad van State over planschade

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief