icon

Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen

De wet geeft regels waaruit blijkt hoe de interne organisatie van een B.V. en een N.V. eruit ziet (of zou moeten zien). Deze regels zijn – over het algemeen – redelijk duidelijk en bieden de praktijk een duidelijk handvat. In aanvulling op de wet (maar overigens vaak ook in afwijking daarvan) gelden de statuten van de vennootschap, waardoor de oprichters c.q. aandeelhouders zelf ook invloed uit kunnen oefenen op bijvoorbeeld de rechten en bevoegdheden van alle organen van de vennootschap.

Voor de verenigingen, stichtingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen ligt dat wat anders. De wet is voor deze rechtsvormen veel minder uitgebreid, en bovendien is van een duidelijk, uniform geheel absoluut geen sprake. In de praktijk zorgt dat regelmatig voor verwarring.

Minister van der Steur heeft op 8 juni jl. geleden een wetsvoorstel ingediend dat met name tot doel heeft om de taken en verantwoordelijkheden voor bestuurders en commissarissen van de genoemde rechtsvormen duidelijker vast te stellen en te uniformeren. Het ingediende voorstel is op enkele punten gewijzigd in de consultatiefase in 2014.

Meer concreet houdt het voorstel bijvoorbeeld in, dat een duidelijk wettelijke basis voor de raad van commissarissen zal worden opgenomen, dat de voorwaarden voor aansprakelijkheid van de bestuurders en commissarissen (al dan niet in geval van faillissement) duidelijker zullen worden vastgelegd, en dat duidelijker wordt wat moet worden gedaan indien een bestuurder of commissaris een tegenstrijdig belang heeft bij een voorgenomen handeling.

Op dit moment is het vooralsnog onduidelijk of en wanneer het voorstel in werking zal treden. Wij houden u door middel van ons weblog op de hoogte.


Alexander op het Hoog is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vennootschapsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief