icon

Rondetafelgesprek wetsvoorstel kwaliteitsborging bouw

Eerder schreven wij al over het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb) waarin een stelsel wordt geïntroduceerd waarbij de verantwoordelijkheid voor kwaliteitsborging in de bouw van de gemeenten naar de marktpartijen verschuift.

Inmiddels zijn enkele pilots uitgevoerd met private kwaliteitsborging om ervaring op te doen, bijvoorbeeld bij de bouw van een aantal blokken sociale woningbouw op Zeeburgereiland in Amsterdam. Evaluatie van deze pilot leert dat private kwaliteitsborging als methode kan voldoen maar dat iedere speler nog wel moet wennen aan de nieuwe rollen en dat het toezicht van de gemeente op de uitvoering nog niet geheel gemist kan worden.

Op 29 september jl. heeft de Commissie Wonen en Rijksdienst een ronde tafel-bijeenkomst georganiseerd in de Tweede Kamer waar grote spelers uit de bouwsector hun zegje konden doen over het wetsvoorstel.

In algemene zin waren de diverse marktpartijen uit de bouwsector positief over het wetsvoorstel. De grootste zorgen over het wetsvoorstel kwamen uit de hoek van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Het wetsvoorstel maakt volgens de VNG onvoldoende duidelijk waarvoor gemeenten verantwoordelijkheid (blijven) dragen en dus ook aansprakelijk kunnen zijn. De VNG vreest juridische gevolgen voor gemeentes als zij nog steeds verantwoordelijk zouden zijn voor (Bouwbesluit) aspecten waarop de gemeentes niet meer zelf kunnen sturen en toezien. Het verlies van legesinkomsten is voor de gemeentes ook een aspect dat aandacht vraagt

De plenaire behandeling van het wetsvoorstel Wkb in de Tweede Kamer is inmiddels vastgesteld op 24 oktober 2016.

Wij zullen het traject en de ontwikkelingen omtrent het wetsvoorstel Kwaliteitsborging bouw blijven volgen en belangrijke ontwikkelingen hier bespreken.


Roos de Grave is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bouwrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Rondetafelgesprek wetsvoorstel kwaliteitsborging bouw

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief