icon

Vernietiging besluit VvE niet noodzakelijk voor verkrijging verzoek vervangende machtiging op grond van art. 5:121 BW

Wanneer een woning onderdeel uitmaakt van een in appartementen opgedeeld gebouw, heb je als appartementseigenaar en lid van de VvE voor verschillende handelingen medewerking of toestemming van de VvE nodig. Voorbeelden van dergelijke handelingen zijn het aanbrengen van een lichtopening, het bouwen van een uitbouw en gebruik van het dak (dakterras) etc.

Indien de VvE met de vereiste meerderheid een besluit neemt waar een appartementseigenaar of haar huurder het niet mee eens is, dan kan hij of zij op grond van art. 5:130 BW binnen één maand na de dag waarop zij van het besluit kennis heeft genomen of had kunnen nemen vernietiging van dit besluit vragen bij de kantonrechter. Wanneer bij besluit wordt geweigerd toestemming te verlenen, dan is het eveneens mogelijk op grond van art. 5:121 BW aan de kantonrechter vervangende machtiging te verzoeken van de vereiste medewerking of toestemming. De indiening van een verzoek tot vervangende machtiging is – anders dan het verzoek tot vernietiging – niet aan een termijn gebonden.

In de praktijk wordt een verzoek tot vervangende machtiging van de vereiste medewerking of toestemming vrijwel altijd gecombineerd met een verzoek tot vernietiging van het besluit waarin de toestemming is onthouden. Vernietiging van het besluit is echter niet nodig. Dat heeft de Hoge Raad reeds op 4 juni 1993[1] bepaald. In deze zaak werd door de VvE betoogd dat de appartementseigenaar niet-ontvankelijk was in haar verzoek om vervangende machtiging, omdat de appartementseigenaar niet binnen één maand had verzocht om vernietiging van het besluit. De Hoge Raad oordeelde dat een verzoek om vervangende machtiging niet afhankelijk is van een vordering tot vernietiging van een besluit en dat de verzoeker derhalve ontvankelijk was in haar verzoek.

Recentelijk heeft het hof Arnhem-Leeuwarden dit nogmaals bevestigd en geoordeeld dat de omstandigheid dat van het besluit geen vernietiging is gevraagd niet met zich brengt dat de machtiging moet worden geweigerd op de grond dat het besluit formele rechtskracht toekomt.

Door de vervangende machtiging wordt de eerder geweigerde toestemming alsnog verleend. Indien de benodigde toestemming door de VvE wordt geweigerd behoeft er dus niet binnen één maand een procedure bij de kantonrechter te worden gestart om uiteindelijk alsnog de benodigde toestemming te verkrijgen.

[1] Hoge Raad 4 juni 1993, NJ 1993, 469.


Anna Zijlstra is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vastgoed.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Vernietiging besluit VvE niet noodzakelijk voor verkrijging verzoek vervangende machtiging op grond van art. 5:121 BW

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief