icon

De curator als bestuurder

Eerder schreven wij al over het faillissement van DSB Bank, en dan in het bijzonder dat de curatoren er niet in waren geslaagd De Nederlandsche Bank (DNB) aansprakelijk te stellen voor falend toezicht. Wij schreven ook dat de preferente vorderingen van schuldeisers al geheel waren betaald, en de concurrente vorderingen voor 74%.

Uit het verslag van de curatoren van 29 april 2016 blijkt dat DSB Bank over 2015 een netto resultaat heeft behaald ter hoogte van ongeveer € 174 miljoen. Hoe dat kan, vraagt u? Eigenlijk heel simpel; DSB Bank heeft leningen uitstaan met een gezamenlijke waarde van ongeveer € 3,8 miljard. De rente die de curatoren daarover ontvangen, is kennelijk meer dan genoeg om de kosten te dekken en zelfs een positief resultaat te behalen. Daarbij moet volgens de curatoren wel worden aangetekend, dat dit resultaat wat geflatteerd is als gevolg van verkoop van een onderdeel van DSB Bank.

Ondanks de goede resultaten, heeft er in de tussentijd nog geen extra tussentijdse uitdeling plaatsgevonden. Wel is een voorstel gedaan aan alle concurrente schuldeisers om zo goed als het gehele bedrag aan openstaande vorderingen te voldoen. Het lijkt er dus op dat de schuldeisers er over het algemeen uiteindelijk niet slecht vanaf komen.

Deze gang van zaken roept bij mij vragen op met betrekking tot de taak van de curator. Uiteraard is het de primaire taak van de curator om in het belang van de schuldeisers te handelen en als het voortzetten van de onderneming de manier is om dat te bereiken, dan kan daar weinig op tegen zijn. Het wordt echter vreemd als de curatoren in staat zijn de onderneming meerdere jaren voort te zetten met een positief resultaat. Feitelijk nemen de curatoren dan het bestuur voor langere tijd over; niet bepaald een kerntaak van de curator. Nu de curatoren in dit geval succesvol blijken te zijn in het voortzetten van de onderneming, lijkt de conclusie dat het gefailleerde bedrijf dan (in ieder geval gedeeltelijk) levensvatbaar was voor de hand te liggen. Daar was dan wel een feitelijke bestuurswissel voor nodig, die door middel van het faillissement is afgedwongen. Een interessante gang van zaken, lijkt me.


Alexander op het Hoog is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bedrijven in moeilijkheden.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
De curator als bestuurder

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief