icon

Nieuw bezoldigingsmaximum WNT 2017

De Wet normering topinkomens (WNT) bepaalt sinds 2013 de maximale vergoedingen voor topfunctionarissen van instellingen in (semi) publieke sector. Het doel van de WNT is het tegengaan van bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen in die sector. In de WNT worden inkomens en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen bij instellingen met een publieke taak genormeerd. Daarnaast geldt een openbaarmakings- en meldplicht.

Jaarlijks worden de bezoldigingsnormen in een ministeriële regeling vastgesteld. Op 31 augustus 2016 is het algemeen wettelijk bezoldigingsmaximum voor 2017 vastgesteld op € 181.000. Voor 2016 bedraagt het maximum € 179.000. De verhoging is gebaseerd op de stijging van loonkosten in de sector overheid in 2015 met 0,6 % per maand. Bezoldiging is de som van de beloning, de belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen en de beloningen betaalbaar op termijn, met uitzondering van de omzetbelasting. Indien de functie wordt vervuld anders dan op grond van een dienstbetrekking, wordt onder bezoldiging verstaan de som van vergoedingen voor het vervullen van de functie. Voor topfunctionarissen die niet in dienstbetrekking werken gelden andere bezoldigingsmaxima. Per 2017 bedraagt voor hen het maximum per maand € 24.500 voor de eerste 6 maanden en € 18.500 per maand voor de daaropvolgende 6 maanden. Bij overschrijding van de bezoldigingsmaxima is sprake van onverschuldigde betaling. De topfunctionaris dient het te veel ontvangen bedrag terug te betalen.

Voor de sectoren zorg, onderwijs, zorgverzekeraars, ontwikkelingssamenwerking, cultuurfondsen en woningbouwcorporaties gelden specifieke (lagere) maximumbedragen. Deze worden vastgesteld in november 2016.

Niet-topfunctionarissen zijn overigens niet gebonden aan het maximumbedrag. Wel moeten de gegevens over hun bezoldiging en ontslagvergoeding worden openbaargemaakt en gemeld als deze het geldende maximum overschrijden. Inmiddels is een WNT-3 in de maak. Het wetsvoorstel schrijft voor dat de normering van inkomens niet alleen voor topfunctionarissen maar voor alle werknemers binnen die sector dient te gelden. Wij houden het wetgevingsproces voor u in de gaten.


Maartje Oliemans-Ouwehand is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Nieuw bezoldigingsmaximum WNT 2017

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief