icon

De honden van huurder veroorzaken (geluids)overlast; reden voor ontruiming?

In één van onze eerdere bijdragen schreven wij al dat verhuurders mogelijkheden hebben om huurders te ontruimen indien zij overlast veroorzaken aan hun omwonenden.

De kantonrechter te Amsterdam diende recent te beoordelen of het feit dat de honden van een huurder geluidsoverlast veroorzaken bij de omwonenden reden oplevert voor ontruiming van de huurder… of (alleen) ontruiming van de honden?

De kantonrechter stelt allereerst vast dat dat de huurder bij de aanvang van de huurovereenkomst de verhuurder heeft meegedeeld dat zij in de woonruimte zou gaan wonen met haar kinderen en twee “hondjes”. De twee honden van de huurder – zo blijkt volgens de kantonrechter uit de getoonde filmpjes en uit de verstrekte informatie ter zitting – zijn met de beste wil van de wereld niet te betitelen als “hondjes”, zo overweegt de kantonrechter. Het zijn twee forse exemplaren, die ongeveer 45 à 50 kg wegen en die duidelijk ook een gelijk hun omvang fors geluid produceren, aldus de kantonrechter (de twee volwassen honden zijn van het ras Cane Corso). De kantonrechter overweegt dat de huurder derhalve bij de aanvang van de huurovereenkomst geen open kaart heeft gespeeld richting de verhuurder over haar honden en dat valt haar aldus de kantonrechter aan te rekenen. De verhuurder heeft volgens de kantonrechter derhalve geen afgewogen beoordeling kunnen maken of zij, gelet op de honden, de huurovereenkomst met de huurder wel wilde sluiten.

Daarnaast stelt de kantonrechter vast dat uit de in de procedure getoonde opnames volgt dat (in elk geval in het begin van de huurovereenkomst) de honden veelvuldig een stevig geluid hebben geproduceerd. De huurder heeft volgens de kantonrechter te lang de tijd genomen om daar wat aan te doen, met aanhoudende klachten van de omwonenden tot gevolg. Het moge zo zijn dat indien eenmaal overlast is ervaren, men extra gevoelig wordt voor het geluid, maar dat betekent niet dat er objectief geen sprake is van overlast door de honden, aldus de kantonrechter.

Geoordeeld wordt door de kantonrechter dat de huurder daarmee de feitelijke situatie en de door een groot aantal omwonenden ervaren overlast miskent. Voor de kantonrechter is voldoende aannemelijk geworden dat de huurder ernstig en structureel tekort is geschoten en nog steeds schiet in haar uit de huurovereenkomst voortvloeiende plicht, om ervoor zorg te dragen dat aan omwonenden geen overlast wordt veroorzaakt door haarzelf of door de honden die zich vanwege haar in de woning bevinden.

Nu echter de klachten van de omwonenden niet de huurder of haar kinderen betreffen, maar louter de honden, wijst de kantonrechter de primaire vordering van de verhuurder tot ontruiming van de huurder (en haar kinderen en honden) af en wijst de kantonrechter de subsidiaire vordering van verhuurder tot ontruiming van (enkel) de honden toe.


Christopher Seine is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied huurrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
De honden van huurder veroorzaken (geluids)overlast; reden voor ontruiming?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief