icon

Asbestdaken in 2024 verboden

Vanaf 1 januari 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Al in maart 2015 stuurde de toenmalige staatsecretaris van infrastructuur en milieu, Wilma Mansveld, een ontwerpbesluit hierover naar de Tweede Kamer. Op advies van de Raad van State gaat Staatsecretaris Dijksma het verbod nu verankeren in de Wet Milieubeheer.

In het Asbestverwijderingsbesluit 2015 komt er een algeheel verbod op asbesthoudende toepassingen in daken die in contact staan met de buitenlucht (bijvoorbeeld golfplaten of dakleien die asbest bevatten) en door verwering zorgen voor verspreiding van asbestvezels naar de leefomgeving. Het verbod gaat dus niet gelden voor asbesthoudend materialen aan de binnenkant van gebouwen, zoals asbesthoudende isolatie en asbesthoudend dakbeschot dat onder de dakbedekking zit.

Dit algehele verbod op asbestdaken is bedoeld om verdere gezondheidsproblemen door asbest te voorkomen. In 2024 is het 30 jaar geleden dat bouwbedrijven geen asbest meer mochten gebruiken. De overheid is van mening dat op dat punt alle daken zodanig verweerd zijn dat zij altijd een gevaar opleveren voor de omgeving.

Een dergelijk algeheel verbod geldt nu nog niet. Asbestdaken (bestaand) zijn toegestaan, mits deze geen gevaar vormen voor de gezondheid of veiligheid. Indien een asbestdak in een dusdanige slechte of verwaarloosd toestand verkeert dat de staat van het gebouw gevaar oplevert voor de gezondheid, dan heeft de eigenaar op grond van de Woningwet de plicht er voor zorg te dragen dat dit gevaar wordt weggenomen.

Voor de verwijdering van asbestdaken geldt tot december 2019 de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken. De regeling is voor particulieren, bedrijven, non-profit organisaties en overheden die per vierkante meter verwijderd asbest € 4,50 aan kunnen vragen. Dit is echter ongeveer een derde van de daadwerkelijke kosten die gemoeid zijn met het verwijderen van asbest. De totale maatschappelijke kosten voor het verwijderen van de 130 vierkante kilometer asbesthoudende daken in Nederland wordt geschat op € 882 miljoen, nu ook de niet afgeschreven daken vervangen moeten worden.

Verschillende deskundigen vinden overigens dat de overheid onnodig paniek creëert, zo blijkt uit het pamflet ‘Laten we eindelijk normaal doen over asbest’. Hoeveel schade de verweerde asbestdaken veroorzaken, zou namelijk helemaal niet wetenschappelijk zijn vastgesteld en deskundigen menen dat zij de verhouding tussen de kosten en baten van grootschalige asbestsanering scheef vinden.

Hoe dan ook: het wetsvoorstel wordt begin 2017 verwacht, waarna het de bedoeling is dat het verbod op 1 juli 2017 in werking treedt.

Claudia Koenen en Marjet Bezooijen


Claudia Koenen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied omgevingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Asbestdaken in 2024 verboden

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief