icon

De (al te) rooskleurige omzetprognose

Voor een potentiële franchisenemer is het lastig te overzien hoe een nieuw te openen franchisefiliaal zal gaan draaien. Daarom is het gebruikelijk dat de franchisegever een prognose verstrekt, waaruit de te verwachten omzet en winst blijken. Mede aan de hand daarvan kan de franchisenemer dan beslissen of hij het avontuur aan gaat of niet. De franchisegever hoeft dat echter niet te doen, maar áls hij dat doet, dan kan hij er maar beter voor zorgen dat de prognose in overeenstemming is met de realiteit.

Recentelijk heeft de Rechtbank Overijssel een interessante uitspraak gewezen die daarover gaat. In dit geval had de franchisegever een prognose verstrekt, waaruit bleek dat in de eerste paar jaar grofweg een omzet en winst zou kunnen worden behaald ter hoogte van respectievelijk € 400.000 en € 40.000. In de realiteit bleek dat fors tegen te vallen; het filiaal draaide in het eerste jaar een omzet van € 226.453 en een bescheiden winst van € 1.715, maar na verloop van vier jaar bedroeg de omzet nog maar € 88.554 en werd een verlies gedraaid van € 33.070. De franchisenemer vond dat de franchisegever onrealistische informatie had verstrekt en onderbouwde die stelling met een rapport, waaruit blijkt dat de omzet niet hoger uit had kunnen komen dan € 221.720. Zij eist dat de franchisegever alle schade vergoedt, die onder meer bestaat uit de geleden verliezen en gederfde winst (in totaal € 264.588). De franchisegever voert ter verdediging kort gezegd aan dat het beleid van de franchisenemer niet deugde, en dat het resultaat voor rekening en risico van franchisenemer is en dus niet kan worden afgewenteld. Bovendien bleek uit een ander rapport, dat de maximale omzet die met het filiaal kan worden behaald € 310.000 à € 364.000 bedraagt.

Allereerst stelde de rechtbank vast dat sprake is van een franchise-overeenkomst, waarvan de definitie als volgt luidt:

‘Een franchiseovereenkomst is een overeenkomst krachtens welke de franchisegever de wederpartij, franchisenemer, tegen rechtstreekse of indirecte geldelijke vergoeding het recht verleent een franchiseonderneming te exploiteren voor de afzet van bepaalde typen goederen en/of de verrichting van bepaalde diensten. Deze overeenkomst bevat tenminste verplichtingen met betrekking tot de mededeling door de franchisegever aan de franchisenemer van belangrijke knowhow.'

Vervolgens overweegt de rechtbank dat de omzetprognose voor een potentiële franchisenemer van cruciaal belang is voor de beoordeling van zijn of haar exploitatiekansen en van de vraag,of het afsluiten van een franchisecontract een verantwoorde keus is (zoals een franchisegever weet of behoort te weten). Desalniettemin is deze prognose een schatting, die niet per se geheel juist zal blijken te zijn. De franchisegever kan dus niet op elke afwijking worden afgerekend.

Het belangrijkste punt is volgens de rechtbank in dit geval, dat franchisegever een grote, ervaren speler op de franchisemarkt is en met deze gegevens bij de onervaren kandidaat-franchisenemer de indruk heeft gewekt dat deze gegevens een haalbare omzet bevatten.

Het is dus de vraag of de prognose deugdelijk (lees: voldoende realistisch) is of niet; de franchisegever heeft immers in te staan voor de juistheid daarvan. De rechtbank beslist dat een (nieuw) deskundigenrapport de aangewezen weg is om dat uit te wijzen.

Uit deze uitspraak volgt hoe belangrijk het is om als professionele partij geen onrealistische informatie te verstrekken. Hebt u ook een geschil dat is ontstaan als gevolg van een verstrekte omzetprognose? Wij helpen u graag.


Alexander op het Hoog is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
De (al te) rooskleurige omzetprognose

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief