icon

Wetsvoorstellen tot modernisering van het Nederlandse procesrecht aangenomen

Tweeënhalf jaar nadat wij voor het eerst blogden over de voorgenomen modernisering van het Nederlandse procesrecht, heeft de Eerste Kamer ingestemd met de vier wetsvoorstellen die dat regelen. Daarmee staat definitief vast dat de modernisering er komt.

Het doel van de wijzigingen is de rechtspraak eigentijdser en toegankelijker te maken. De rechtspraak wordt gedigitaliseerd. Advocaten, deurwaarders, incassobureaus, maar ook rechtspersonen die zelf procederen, worden verplicht om hun processtukken voortaan digitaal aan de rechtspraak aan te leveren. Alleen natuurlijke personen die zelfstandig procederen, hoeven dat niet te doen. Het onderscheid tussen dagvaarding en verzoekschrift verdwijnt; de termen ‘eis' en ‘verzoekschrift' worden vervangen door ‘vordering' en ‘verzoek'. Onder omstandigheden hoeft de deurwaarder niet meer te worden ingeschakeld. Oproeping tegen een extreem lange termijn zal niet meer mogelijk zijn. Het wettelijk recht op pleidooi vervalt. Het zwaartepunt van de procedure komt te liggen bij een spoedige mondelinge behandeling bij de rechter.

De voorlopige tijdlijn voor de uitrol van de digitalisering, is als volgt:

– Vorderingen met verplichte procesvertegenwoordiging
februari 2017 pilot met twee rechtbanken; 1 juli 2017 gehele land.

– Hoger beroep vorderingen
juli 2017 pilot met één gerechtshof; december 2017 gehele land.

– Kantonvorderingen (dus zonder verplichte procesvertegenwoordiging)
medio 2018 kleinschalige pilot; november 2018 gehele land.

– Verzoeken
begin 2019 kleinschalige pilot; juli 2019 gehele land.

– Kort geding
begin 2019 pilot; daarna gehele land.

In de komende periode zullen wij in onze blogs dieper ingaan op de voorgenomen wijzigingen.


Peter Bos is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied conflictoplossing / Procesrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Wetsvoorstellen tot modernisering van het Nederlandse procesrecht aangenomen

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief