icon

De kwaliteit van de accountantscontrole

Het is al lange tijd onderwerp van discussie; de kwaliteit van de controle van jaarrekeningen door de accountant. Op dit moment bestaat er een aantal initiatieven dat tot doel heeft de kwaliteit van de controle te verbeteren, of preciezer gezegd: die tot doel hebben de accountant een kritischere houding te laten innemen ten opzichte van de opdrachtgever en de opgestelde jaarrekening. Eén van die initiatieven is de Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties. In deze blog zal dit toekomstige wetsvoorstel kort worden besproken.

Het voorstel ziet op versterking van het bestuur van accountantsorganisaties en gaat met name over accountantsorganisaties die de jaarrekening van organisaties van openbaar belang (dat zijn bijvoorbeeld banken en bedrijven die noodzakelijk zijn om de maatschappij draaiende te houden) controleren. Deze controle wordt over het algemeen door de grotere accountantskantoren uitgevoerd. Het idee is om deze versterking op een aantal manieren te realiseren. Het wetsvoorstel schrijft onder andere voor dat er een toets komt die bepaalt of een beleidsbepaler van deze accountantsorganisaties bij aanstelling wel geschikt is. Verder bepaalt het voorstel dat deze accountantsorganisaties onderworpen moeten zijn aan onafhankelijk toezicht. Daarnaast zijn er plannen om het aantal organisaties dat als organisatie van openbaar belang kwalificeert te vermeerderen. Hoe een en ander in de praktijk vorm zal krijgen, is nog niet geheel duidelijk.

De wetgever is dus druk bezig de kwaliteit van de controlewerkzaamheden te verbeteren. Daaruit kan impliciet worden afgeleid dat de kwaliteit van de accountantscontrole op dit moment tekort schiet. Een in het oog springend voorbeeld is de schikking die de curator van Econcern recentelijk met de accountant heeft getroffen. Op dit moment springt de Vestia-zaak nog altijd in het oog. Maar ook in het MKB verlopen de accountantscontroles niet altijd zonder fouten. Wat dat betreft hadden de aangekondigde maatregelen en wetsherzieningen niet later moeten komen.

Bent u niet zeker of de accountant zijn werkzaamheden wel naar behoren heeft verricht? Wij bespreken het graag met u.


Alexander op het Hoog is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
De kwaliteit van de accountantscontrole

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief