icon

Nieuw festival/evenementenbeleid Amsterdam

In 2015 vonden in Amsterdam ongeveer 2.000 evenementen plaats. Daarvan waren 170 evenementen te karakteriseren als grote evenementen (zoals een festival) met tenminste 2000 bezoekers of meer, en met een aanzienlijke impact op de omgeving. Voor het organiseren van een dergelijk evenement is, op grond van artikel 2.40 van de Algemene plaatselijke verordening Amsterdam 2008 (APV), een evenementenvergunning nodig.

De laatste jaren is het aantal evenementen toegenomen. Dit heeft geleid tot bezwaren van voornamelijk omwonenden (zie bijvoorbeeld onze blog over het festival Amsterdam Open Air). Naar aanleiding van deze bezwaren heeft de gemeente Amsterdam op 24 mei 2016 besloten dat er een nieuw beleid moet worden vastgesteld. Het nieuwe beleid moet zorgen voor een betere balans tussen veilige en feestelijke evenementen en het voorkomen van een onredelijke belasting op de omgeving en de stad. Om te komen tot een nieuw evenementenbeleid heeft het college uitgangspunten vastgesteld.

De verwachting is dat het nieuw beleid, gebaseerd op de vastgestelde uitgangspunten, zal leiden tot een daling van het aantal vergunningen dat zal worden verleend voor het houden van een evenement. Zo wordt voor de evenementenlocaties binnen Amsterdam locatieprofielen vastgesteld. De profielen hebben als doel om duidelijkheid te verschaffen over onder andere de mogelijkheden van het gebruik van de betreffende locatie, over het aantal evenementen en de omvang de maximale geluidsbelasting. Met betrekking tot parken is als uitgangspunt al vastgesteld dat per jaar maximaal drie grote, geluidsbelastende evenementen mogen plaatsvinden en dat deze alleen kunnen plaatsvinden indien alle nodige maatregelen treft ter bescherming van voorzienbare schade aan flora en fauna. Daarbij is het streven dat alle commerciële evenementen (evenementen die plaatsvinden op basis van kaartverkoop) in de openbare ruimte huur in rekening te brengen, waarbij het uitgangspunt is dat deze marktconform is, maar tenminste kostendekkend.

De gemeente streeft er naar om het nieuwe evenementenbeleid in 2017 stapsgewijs in werking te laten treden.

Kortom, er zal het nodige veranderen voor zowel de omwonenden als de organisatoren van de evenementen.


Bob van de Boom is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied column.

Nieuw festival/evenementenbeleid Amsterdam

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief