icon

Het UBO-register – toch openbaar?

Vanuit Straatsburg is door middel van Richtlijn 2015/849 aan de lidstaten van de Europese Unie de verplichting opgelegd uiterlijk 26 juni 2017 een register in te stellen dat – kort gezegd – informatie bevat over de natuurlijke personen die de ultimate beneficial owners (UBO's) zijn van een rechtspersoon. Bij B.V.'s en N.V.'s zijn dat eigenlijk altijd de (indirecte) aandeelhouders.

Op dit moment is het niet altijd gemakkelijk na te gaan wie de UBO achter een B.V. is. Uit het handelsregister blijkt slechts de identiteit van de directe aandeelhouder als deze alle aandelen houdt. Vaak is dat echter niet het geval. In dat geval bestaat geen goede mogelijkheid na te gaan wie de UBO is (de enige mogelijkheid is vaak het raadplegen van het aandeelhoudersregister, dat zich vaak slechts bij de aandeelhouders zelf en de vennootschap waarin de aandelen worden gehouden bevindt). Het is dus goed mogelijk dat een schuldenaar die (waardevolle) aandelen bezit wordt veroordeeld tot betaling van een geldvordering, maar dat de schuldeiser na onderzoek geen verhaalsmogelijkheden aantreft en het er maar bij laat zitten. Dat is problematisch, aangezien het uitgangspunt is dat een schuldeiser zich kan verhalen op alle activa van een schuldenaar.

Nu komt er dus in ieder geval een UBO-register, waaruit blijkt wie de UBO's achter een rechtspersoon zijn. Het doel daarvan is echter primair extra inzicht te bieden dat kan worden gebruikt bij de bestrijding van financieel-economische fraude, en niet zozeer om het hiervoor genoemde probleem op te lossen. In eerste instantie zou het UBO-register daarom niet openbaar worden en slechts door overheidsdiensten worden gebruikt. De minister heeft recentelijk echter het belang van privacy van de UBO van onvoldoende gewicht geacht, vergeleken met het belang van bestrijding van financieel-economische fraude. De minister heeft daarom de intentie geuit het UBO-register openbaar te maken. Daarmee kan het UBO-register dus toch een instrument vormen beslagobjecten te identificeren.

Het is mogelijk dat Nederland naast het (verplichte) UBO-register een aandeelhoudersregister in het leven zal roepen. Daaraan bestaat behoefte, omdat uit het UBO-register slechts de identiteit volgt van de natuurlijk persoon achter een rechtspersoon, terwijl dat nog niet per se iets zegt over de identiteit van de directe aandeelhouder(s). Op dit moment wordt gekeken of het aandeelhoudersregister tegelijkertijd met het UBO-register zal worden ontwikkeld, of dat het aandeelhoudersregister pas later aan de beurt komt.

Er is nog een hoop onduidelijk, dus. Zodra (een deel van) deze onduidelijkheid is weggenomen, brengen wij u daarvan op de hoogte.


Alexander op het Hoog is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Het UBO-register – toch openbaar?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief