icon

Bestuursverbod na faillissementsfraude

Enige tijd geleden schreven wij over het wetsvoorstel Wet civielrechtelijk bestuursverbod, dat de civiele rechter in staat stelt een bestuursverbod op te leggen aan bestuurders die betrokken zijn geweest bij faillissementsfraude, voor een maximale duur van 5 jaar. De regering wil hiermee voorkomen dat bestuurders frauduleuze activiteiten voort kunnen zetten, waarmee faillissementsfraude en onregelmatigheden rond een faillissement (deels) een halt zou moeten worden toegeroepen.

Op 5 april jl. heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel als hamerstuk afgedaan; het bestuursverbod gaat er dus definitief komen. Het dossier blijkt echter ingewikkeld. Hoe het verbod praktisch zal worden geregistreerd, gecontroleerd en gehandhaafd is nog niet geheel duidelijk. Het verbod zal in ieder geval in een centraal register worden opgenomen. Verdere regels zullen worden vastgelegd bij algemene maatregel van bestuur. Wanneer het bestuursverbod in werking treedt is vooralsnog onduidelijk, maar als richtlijn wordt 1 juli 2016 aangehouden.

Uit de wet volgt al wel dat een bestuurder met een bestuursverbod niet alleen geen bestuursfunctie mag uitoefenen, maar ook geen commissariaat. Wordt hij of zij desalniettemin benoemd, dan is deze benoeming nietig. Een bestuursverbod wordt opgelegd door de civiele rechter op verzoek van het Openbaar Ministerie (OM) of op verzoek van de curator in het kader van het faillissement van een rechtspersoon waar de betrokkene bestuurder was. Dat kan slechts in bepaalde gevallen, bijvoorbeeld als de bestuurder de gefailleerde kennelijk onbehoorlijk heeft bestuurd.

Overigens is naast de Wet civielrechtelijk bestuursverbod ook een wetsvoorstel aangenomen dat het verbeteren van de mogelijkheden tot opsporing en vervolging tot doel heeft, alsmede het voorkomen van faillissementsfraude. Deze onderdelen maken deel uit van het bredere Wetgevingsprogramma herijking faillissementsrecht. Daarover de volgende keer meer.


Alexander op het Hoog is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bedrijven in moeilijkheden.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Bestuursverbod na faillissementsfraude

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief