icon

Zelfbouwende consument moet betalen voor meerwerk

Tijdens de bouw van een woning ontstaat er doorgaans vanwege wijzigingen aan het bouwplan meer en minderwerk. Zo ook tijdens de bouw van de woning waarover het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 16 februari 2016 heeft geoordeeld.

In dit arrest ging het over de bouw van een nieuwe woning in een bestaande schuur. De opdrachtgever en aannemer hadden een aannemingsovereenkomst gesloten waarbij de totale aanneemsom circa € 50.000,00 bedroeg. Nadat de bouw is voltooid betaalt de opdrachtgever de aanneemsom maar weigert hij het meerwerk van circa € 5.000,00 te betalen.

De opdrachtgever stelt zich op het standpunt dat hij weliswaar opdracht heeft gegeven voor deze werkzaamheden maar hij nimmer op grond van artikel 7:755 BW en een overeenkomstig artikel uit de Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk voor Consumenten is gewezen op de daaruit voortvloeiende prijsverhogingen. Uit deze artikelen volgt namelijk dat de aannemer, tenzij de opdrachtgever die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen, voor meerwerk slechts een verhoging van de prijs kan vorderen wanneer hij de opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging.

De aannemer stelt dat hij inderdaad niets heeft gemeld over de prijsverhoging van het meerwerk maar dat hij dit ook niet hoefde te doen omdat de opdrachtgever die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen. De opdrachtgever is volgens hem, nu hij zelf de schuur waarin de woning is gerealiseerd heeft gebouwd, een 'zelfbouwer' met verstand van bouwen en de kosten daarvan en geen onwetende consument.

Het Hof is het met de aannemer eens en oordeelt:

"Het komt er derhalve op aan of [appellant] al dan niet uit zichzelf heeft moeten begrijpen dat uit het onderhavige meerwerk een prijsverhoging zou voorvloeien. Het hof beantwoordt deze vraag bevestigend. Daarbij neemt het hof in aanmerking dat [appellant] geacht kan worden meer verstand van zaken te hebben dan de gemiddelde consument, aangezien hij de schuur met daarin de woning zelf heeft gebouwd. Uit het enkele feit dat het desbetreffende meerwerk niet schriftelijk is vastgelegd, heeft [appellant] niet mogen afleiden dat geen sprake was van meerwerk…"

Kortom, de opdrachtgever had vanwege zijn ervaring met het bouwen van een schuur de noodzaak van de prijsverhoging van de aanneemsom door het meerwerk uit zichzelf moeten begrijpen. Daarom is hij aansprakelijk voor het meerwerk.


Bob van de Boom is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bouwrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Zelfbouwende consument moet betalen voor meerwerk

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief