icon

De hobbelige weg naar afschaffing van de VAR (II)

Al eerder schreven wij over het wetsvoorstel Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA), dat kort gezegd afschaffing van de VAR-verklaring inhoudt. De Eerste Kamer heeft in december 2015 staatssecretaris Eric Wiebes vragen gesteld over de inhoud en werking van DBA. Op 18 januari 2016 heeft Wiebes deze vragen beantwoord. Op 2 februari 2016 heeft de Eerste Kamer DBA aangenomen.

Kort gezegd houdt DBA het volgende in: de VAR-verklaring wordt definitief afgeschaft en wel per 1 mei 2016. Daarna kan dus geen VAR-verklaring meer worden aangevraagd. Opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen in plaats daarvan gebruik maken van gestandaardiseerde (model)overeenkomsten die de Belastingdienst heeft opgesteld. Als deze gestandaardiseerde overeenkomsten worden gebruikt is de opdrachtgever geen loonheffingen verschuldigd, omdat het dan in voldoende mate duidelijk wordt geacht dat geen sprake is van een werkgever-werknemer relatie. Het logische gevolg daarvan is dat de opdrachtnemer dan dus ook niet is verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

Er bestaat overigens ook een andere manier om zekerheid te verkrijgen omtrent de verschuldigdheid van loonheffingen indien de opdrachtgever en opdrachtnemer geen gebruik willen maken van de gestandaardiseerde overeenkomsten. In dat geval kunnen zij de door hen gewenste afwijkende overeenkomst opstellen en ter beoordeling aan de Belastingdienst voorleggen. Deze zal vervolgens een oordeel uitspreken over de vraag of over de werkzaamheden verricht uit hoofde van de overeenkomst loonheffing is verschuldigd.

Laten de opdrachtgever en opdrachtnemer na deze aangepaste overeenkomst voor te leggen, dan bestaat het risico dat de Belastingdienst zich in een later stadium op het standpunt stelt dat met terugwerkende kracht toch loonheffing is verschuldigd. Het idee van DBA is overigens dat de opdrachtnemer en de opdrachtgever in dat geval de heffing verdelen. In het oude systeem kwam dat risico geheel voor de opdrachtnemer. In ieder geval geldt tot en met 1 mei 2017 een overgangsperiode, waarin de Belastingdienst wat betreft de handhaving terughoudend op zal treden.

Indien zich in dit verband nog relevante ontwikkelingen voordoen, dan houden wij u daarvan op de hoogte.


Alexander op het Hoog is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
De hobbelige weg naar afschaffing van de VAR (II)

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief