icon

Jarenlang in hotelkamer verblijven; recht op huurbescherming?

In artikel 7:232 lid 2 BW is kort gezegd bepaald dat de huurbeschermingsbepalingen voor woonruimte uit Boek 7 BW niet van toepassing zijn indien sprake is van een gebruik van een woonruimte dat naar zijn aard slechts van korte duur is.

Een veel gebruikt voorbeeld om te illustreren wat moet worden verstaan onder ‘gebruik naar zijn aard van korte duur’ is een hotelkamer. Als een toerist een week een hotelkamer boekt, dan zou het niet de bedoeling moeten zijn dat deze hotelgast aan het einde van deze week zich op huurbescherming (meer in het bijzonder ontruimingsbescherming) gaat beroepen en de hoteleigenaar niet meer van deze hotelgast af kan.

Maar wat nu als de hotelgast een aantal jaar lang deze hotelkamer blijft huren? Kan hij zich dan uiteindelijk toch op huurbescherming beroepen? Deze vraag moest de kort gedingrechter in Sint Maarten recent beantwoorden.

De kort gedingrechter overweegt in zijn vonnis dat artikel 7:232 BW (zoals hiervoor aangegeven) kort gezegd bepaalt dat de huurbeschermingsbepalingen voor woonruimte niet van toepassing zijn op huur welke een gebruik van woonruimte betreft dat naar zijn aard slechts van korte duur is. Een hotelkamer als de onderhavige is een niet-zelfstandige woning, aldus de kort gedingrechter. Naar verkeersopvattingen wordt een hotelkamer gebruikt voor verblijf dat van korte duur is. Daarvan is echter geen sprake in deze zaak, aldus de kort gedingrechter. De hotelgast woont er al sinds december 2012 en de hoteleigenaar wil, blijkens haar reclame-uitingen, ook kamers voor langere tijd verhuren (er wordt reclame gemaakt voor “rental”). Naar het voorlopig oordeel van de kort gedingrechter is, ondanks de benaming van hotel en hotelkamer, geen sprake van verblijf dat naar zijn aard slechts van korte duur is.

De hotelgast kan zich aldus naar het voorlopige oordeel van de kort gedingrechter kort gezegd op huurbescherming beroepen.


Christopher Seine is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied huurrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Jarenlang in hotelkamer verblijven; recht op huurbescherming?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief